Календар

Политическото кадруване в горските стопанства е в ущърб на българската гора и трябва да се преустанови незабавно!

Политическото кадруване в горските стопанства е в ущърб на българската гора и трябва да се преустанови незабавно!Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” настоява за прекратяване на политическите и немотивирани уволнения и назначения в системата на управление на горите. „Смяната на директори и служители в държавните горски и ловни стопанства трябва да се провежда само след проверки от отговорните институции и при констатирани нарушения. А за назначаването на нови директори да се организира конкурс.”, заявява Нели Дончева, главен експерт “Опазване на горите” във WWF България.

Поводът за позицията е уволнението на директорите на ДГС Белица, ДГС Благоевград и ДГС Гърмен, както и множество размествания в няколко държавни горски стопанства в Югозападно държавно предприятие без публичност за причините, довели до промените.

Само от понеделник (28 юни) насам са уволнени директорите на ДГС Белица и ДГС Благоевград, които се ползват с име на добри лесовъди и ръководители. Към момента те са извън държавната горска система, което намеква за политическа намеса. Останалите държавни горски стопанства, в които са направени размествания и „рокади“, са Петрич, Струмяни, Симитли, Добринище, Елешница и Пирдоп.

Подобни смени в горската система се наблюдават всеки път при промени в политическия живот и нови избори. Професионализмът и личните качества на хората биват пренебрегвани за сметка на политически интереси и зависимости. Отделен е въпросът, че такива уволнения променят човешки съдби, сриват здрави семейства, хората дълго време остават без работа, а в отдалечени и изолирани населени места последствията са още по-сериозни.

Коалиция “За да остане природа в България” настоява за публичен контрол върху дейността в горите, което може да се постигне единствено в условия на пълна прозрачност и достъпност на информацията за горския сектор. А на работещите в горите да се осигурят възможности за професионално израстване (специализирани обучения, курсове). В същото време Коалицията “За да остане природа в България” приветства предприетите от Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални поделения масови проверки в горските и ловните стопанства за нарушения при стопанисване на горите.

Обществото все по-настоятелно изисква от горските стопани да полагат добри грижи за българската гора. За да може това да се случи, обаче, е необходимо политическият натиск върху горските служители да спре и те да бъдат оставени да си вършат работата без страх от политическо вмешателство и репресии.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1815 посещения

OFF

Последно качено » Новини