Календар

Разни

Сигнал до кмета на Община Самоков за схема за злоупотреби с публично имущество

Изтегли, DOC, 81.5 Kb, Разни

Сигналът е по повод на скандален случай на разпореждане с общинско имущество, довел до ощетяване на общинския бюджет с близо 500 000 лв. Случаят се отнася до продажбата на търг на общински поземлен имот (ПИ) №61 от 8744 кв.м., кад.район 662 в м. Високи рид, земл. на с. Ковачевци, общ. Самоков, въз основа на решение на ОбС Самоков №668/2013. В резултат на извършените до сега проверки от ОП-София и ОДЗ-София са събрани фкати, които предполагат наличието на потенциална схема за злоупотреби при управлението с общинско имущество.

Жалба до АССО срещу продажбата на общинска мера на Витоша

Изтегли, DOC, 58 Kb, Разни

Жалба на основание чл. 145 от АПК във вр. с чл. 149 (5) от АПК с искане за отмяна, респективно прогласяване за нищожни, на три ИАА издадени от Община Самоков - АЧОС № 11232/2012 г. на Община Самоков, решение на Общински съвет Самоков №668/2013 и заповед на кмета на Община Самоков от 2013 г. за продажба след проведен търг на поземлен имот (бивша общинска мера) № 61 в кадастрален район № 662 с площ от 8744 кв.м. в м.”Високи рид”, землище с.Ковачевци, община Самоков, приети в съществено нарушение на материалноправните разпоредби.

1036 посещения

ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли, PDF, 149.16 Kb, Разни

До Народното Събрание на Република България
До Президента на Република България
До Министерски Съвет (Кабинетa в оставка, бъдещия Служебен кабинет и новоизбрания
Кабинет)
на Република България
До Омбудсмана на Република България
Копие: Всички медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

от следните граждански организации, коалиции и инициативи:
● Коалиция “За да остане природа в България”
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по
метода “хидравлично разбиване”
● Гражданско сдружение за защита на науката
● Национална мрежа на родителите
● България свободна от ГМО
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните
висши училища
Към долупосочената, внесена на 24.02.2013г декларация се присъединява и съответно добавя
своите искания в края и:
● Коалиция за климата – България

1214 посещения

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022

Изтегли, PDF, 922.56 Kb, Разни

Проект„ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА”
(LIFE08/NAT/BG/000277)
изпълняван от Българско дружество за защита на птиците
с финансовата подкрепа на програмаLIFE+
на Европейския съюз

1277 посещения

Примерна бланка за уведомление до общински власти за събиране на подписка

Изтегли, DOC, 28 Kb, Разни

Използвайте бланката, когато възнамерявате да събирате подписка на обществено място и да провеждате информационна и разяснителна кампания по даден проблем.

11884 посещения

Протестно писмо относно планиран нов път в Борисовата градина

Изтегли, PDF, 588.91 Kb, Разни

Писмото е изпратено до Столична община и е насрочен спешен протест на граждани и екологични сдружения на 8.11, четвъртък от 9 до 10 ч. пред сградата на Столична община (ул. „Московска” 33)

940 посещения

Искане до президента за налагане на вето върху ЗИД на ЗУТ

Изтегли, PDF, 109.01 Kb, Разни

Обръщаме се към Вас с искане да упражните конституционните Ви правомощията и да наложите вето по принцип върху ЗИД на Закона за устройство на територията (ЗУТ), приет от НС на 12 Октомври 2012 г. Основание за това е Решение от 28 Септември 2012 г. на Комитета за прилагане на Орхуската Конвенция, приета от Икономическата комисия за Европа към ООН през 1998 г. . Със същото се установява, че националното ни законодателство и в частност ЗУТ, противоречи на разпоредбите на Конвенцията по отношение участието на обществеността във взимането на решения по въпросите на устройството на територията и техните екологични аспекти и възможността им за обжалване пред съд.

1088 посещения

Стенограма от срещата между Бойко Борисов и представители на Коалицията по повод поправките в Закона за горите - 15.06.2012

Изтегли, DOC, 332 Kb, Разни

Пълен текст на стенограмата.

2394 посещения

Програмата на фестивала на Белия щъркел

Изтегли, PDF, 642.98 Kb, Разни

Заповядайте на Фестивала на Белия щъркел на 25 и 26 май, 2012 г.

1872 посещения

формуляр за участие - Образователен природозащитен лагер „Картали 2012”

Изтегли, DOC, 337.5 Kb, Разни

Тази година тема на лагера е: „Престъпления срещу дивата природа. Кратък обучителен курс.”

За повече информация и записване за лагера, можете да се запознаете с условията в приложения файл.....

Може да изпращате попълнените си формуляри за участие до 26 април 2012г. Като записването важи до запълването на предвидените 60 места за участници.

916 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище