Календар

Награда Натура 2000 за БАЛКАНА и ХОРАТА

This text is replaced by the Flash movie.

На 23 май 2016 г. на церемония в Брюксел, проект За Балкана и хората получи лично от еврокомисар Кармену Вела наградата Натура 2000 в категорията Социално-икономически ползи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3640 посещения

OFF