Календар

Историческа съдебна победа за активните граждани на гр. Пловдив!

Историческа съдебна победа за активните граждани на гр. Пловдив!Пловдивски административен съд отмени решението на РИОСВ-Пловдив да не се извършва Екологична оценка за изменение на общия устройствен план (ОУП) на града в границите на територията на спортен комплекс “Отдих и култура”. Става въпрос за същата територия, на която е предвиден да се изгради дублиращ гребен канал (с хотели и атракции), и за която природозащитници алармират от няколко месеца насам.

Административният съд категорично установява, че решението на РИОСВ- Пловдив не е мотивирано по адекватен начин, тъй като не е отчетено наличието на проект за изграждане на Втори гребен канал, попадащ в границите на изменението на ОУП. Екодирекцията не е спазила и задължителните разпоредби на ЗООС и ЗБР, според които изменението на ОУП изисква
подробна екологична оценка, каквато не е извършена. Без конкретна обосновка РИОСВПловдив декларира липса на очаквани трайни негативни въздействия върху защитени видове и територии, както и липса на кумулативно въздействие от други проекти.

Интересен момент от съдебното решение е заключението на две технически експертизи, че целта на изменението на ОУП-Пловдив е прокарване на нови инвестиционни намерения в близост до Гребния канал. Според вещите лица е недопустимо зелените площи в град Пловдив да се намалят до 11 кв.м./жител и 570 000 кв.м. храсти и дървета да се предвидят за изсичане, тъй като това противоречи грубо на нормативните изисквания. Това напълно потвърждава позицията на природозащитници, че смяната на ОУП застрашава съдбата на целия парк и найголемият бял дроб на Пловдив.

Докато течеше делото по обжалване на решението на РИОСВ-Пловдив, Административния съд в Пловдив допусна предварително изпълнение на ОУП, за да може да започне строителството на новия зоопарк. То бе отменено от ВАС, но въпреки това строежът продължава и до днес. Припомняме, че решението на Общинския съвет за промяната на ОУП също бе взето незаконно – с по-малко от изискуемия брой гласове.

Другият интересен момент от тази сага е, че РИОСВ-Пловдив от една страна се произнесе, че няма нужда да се извършва екологична оценка на изменението на ОУП. От друга страна постанови, че такава е нужна за изменението на подробния устройствен план (ПУП), на територията на който също попада зоологическата градина. Екологичната оценка за промяната
на ПУП е некачествена и с много пропуски и съответно обжалвана пред МОСВ и съда, към момента делото е висящо.

Отмяната на решението да не се извършва Екологична оценка за ОУП е безпрецедентно засега решение на пловдивски съд. Това е звучен шамар за общината и РИОСВ-Пловдив след всички увъртания и криене на документи за многобройните им нарушения и незаконни действия и частична победа за природозащитниците и активни граждани, ангажирани с тази кауза.
Частична, защото остават решенията на още две дела по същия казус. Каквото и да стане от тук нататък, Община Пловдив е доста по-затруднена да брани позицията си за изграждането на втори гребен канал.

Делата за обжалване на решенията за измененията и екологичните оценки на общия и подробен
устройствен план на града се водят от координирани доброволни действия между
неправителствени организации и граждани от миналата година насам. Тази година каузата Да
спасим парк „Отдих и Култура“ спечели грант по проект „Участие за природа“ на Коалиция За Да
Остане Природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3012 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Малък Петко
    2015-10-06 16:16:46

    ВЪН ЦЕКО МИНЕВЦИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ГОРА!!!!

OFF

Последно качено » Участие за природата