Календар

РДНСК Пловдив - феодално стопанство или работещо подразделение на МРРБ

РДНСК Пловдив - феодално стопанство или работещо подразделение на МРРБСлед месеци граждански протести, сигнали до държавни и общински власти, незаконни сечи и строителство на територията на парк „Отдих и Култура“ в Пловдив, днес 27.08.2015г. Коалиция „За Да Остане природа“ изпраща официално запитване – сигнал до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за да разбере – защо отговорните институции си затварят очите пред не съвсем „изрядните“ действия на община Пловдив? И още….

- Как се извършва строителство, без да е налице влязло в сила решение по ОВОС? Цитираното в становището на РДНСК съгласувателното писмо по процедурата от РИОСВ – Пловдив не представлява изискващата по ЗУТ и ЗООС оценка и е обжалвано пред Административен съд – Пловдив от „Граждански контрол – защита на животните“, как така въз основа на оспорван акт е издадено разрешение за строеж?

- Как се извършва строителство, без да има годно разрешение за строеж? Разрешението за строеж също е обжалвано от „Граждански контрол – защита на животните“ пред началника на РДНСК. След отказът на строителната инспекция да разгледа жалбата, неправителствената организация е атакувала строителното разрешение пред Административен съд – Пловдив, следователно до произнасянето на съда, то не може да влезе в сила.

- Защо РДНСК мълча повече от месец и половина и едва след седмици непрестанен граждански натиск излезе с отговор? Сигналите за незаконен строеж са пратени още в началото на юли месец. След няколко седмици закъснение, едва в края на юли, РДНСК – Пловдив разпорежда извършване на незабавна проверка на територията на зоопарка. Проверката на място се осъществява чак на 11 август, повече от месец след подаване на сигналите. Защо строителната инспекция не оповести становището си по проверката незабавно, а се наложи да организираме протестни акции на два пъти, за да изискаме резултати от проверката? Защо проверката на място се е провела в присъствие на представители на общината и на строителния надзор, без да се уведомят заинтересованите страни и да бъдат поканени да участват в нея?

- Не е ли време закона, държавните институции и общините да започнат да функционират?

Неправителствените организации, ангажирани по случая, изпращат сигнал до МРРБ с искане за незабавна проверка на незаконосъобразните и нецелесъобразни действия на РДНСК ЮЦР, по подадените сигнали, издаване на мотивирана заповед за спиране изпълнението на строежа и забраняване на достъпа до него и откриване на дисциплинарни производства срещу длъжностните лица, за които се установи, че не са изпълнили служебните си задължения.

Кратка хронология на гражданските действия на хората от Пловдив и официалната позиция на Коалиция "За да остане природа" по темата може да видите на: http://forthenature.org/news/3415

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1607 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата