Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


„За птиците и доброволците - резултатите от 12-годишното гледане към небето.“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието

„За птиците и доброволците - резултатите от 12-годишното гледане към небето.“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразиетоС помощта на стотици доброволци от цялата страна, Българското дружество за защита на птиците оценява състоянието на широкоразпространените видове птици в страната ни вече 12 години.

Прочети пълния текст

1977 посещения

'Невидимото богатство на подземния свят' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Невидимото богатство на подземния свят' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще си говорим пещерите и чудатото разнообразие от организми, което ги обитава. На гости ще са ни спелеолози от Пещерен Клуб и Спелео Училище "София", които ще ни представят информация за разнообразието от прилепи, пещерна безгръбначна фауна и пещерна флора в района на Западна България и по-точно, в района на общ. Годеч.

Прочети пълния текст

1680 посещения

„Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'В разгара на „Седмицата на гората“, ви предлагаме историческа разходка из архивите, съхранени в Музея на Лесотехнически университет.

Прочети пълния текст

1888 посещения

Опазване на биоразнообразието или как работи европейския клон на една от най-големите екологични мрежи в света “Friends of the Earth – Europe”

Опазване на биоразнообразието или как работи европейския клон на една от най-големите екологични мрежи в света “Friends of the Earth – Europe”Курс "Опазване на биоразнообразието"

Тази седмица на гости ще ни е г-н Бертран Сансоненс – швейцарски експерт, част от организациите „Pro Natura“ и „ Friends of the Earth - Europe“.

Прочети пълния текст

1544 посещения

Доброволческа акция 'Да помогнем на чифлика - част 2 “The sequel“

Доброволческа акция 'Да помогнем на чифлика - част 2 “The sequel“След изключително успешна доброволческа акция “Да помогнем на Чифлика”, идва ред и на нейното естествено продължение „Да помогнем на Чифлика – част 2 “The Sequel“. Доброволческата акция се организирана от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „За Балкана и хората” и ще се проведе на 8, 9 и 10 април 2016 г.

Прочети пълния текст

'Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии.' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Възникване и развитие на природозащитното движение в България и мрежата от защитени територии.' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще се върнем назад във времето за да си припомним всъщност от къде започва всичко. Доц. Росен Цонев – преподавател в Катедра „Екология“ в Биологически факултет на Софийски университет ще ни разкаже за възникването на природозащитата в България.

Прочети пълния текст

1708 посещения

Проектът „За Балкана и хората' е сред избраните за наградата натура 2000 измежду 83 кандидати

Проектът „За Балкана и хората' е сред избраните за наградата натура 2000 измежду 83 кандидатиИзвестен е вече списъкът с 24-те избрани финалисти за Наградата НАТУРА 2000, инициирана от Европейската комисия. Тя се присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории - Природозащита, Комуникация, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи.

Прочети пълния текст

Четвърта сесия на програмата за финансиране на бизнес, подпомагащ биоразнообразието

Четвърта сесия на програмата за финансиране на бизнес, подпомагащ биоразнообразиетоДнес (21.03.2016 г.) Асоциация на парковете в България стартира четвъртата процедура по програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. Финансирането подкрепя иновативни стопански дейности за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в природните паркове „Врачански Балкан” и „Българка” или в защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“.

Прочети пълния текст

1552 посещения

„Растения по пясъчните дюни и дюнни местообитания в България.” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Растения по пясъчните дюни и дюнни местообитания в България.” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието' Тази седмица на фокус ще са пясъчните дюни и видовете, характерни за тях.

Прочети пълния текст

1589 посещения

„Достъп до енергия в развиващи се страни чрез малки ВЕИ системи.“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Достъп до енергия в развиващи се страни чрез малки ВЕИ системи.“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието' Тази седмица ще си говорим за ситуацията с достъпа до енергия в различни части на света, произтичащите проблеми, и ролята на малките ВЕИ системи за тяхното преодоляване.

Прочети пълния текст

1598 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Елените са социални животни, които живеят на стада, предвождани от възрастна женска.
             Планина, обичам те