Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


Премиера на второто издание на пътводителя: „Ком-Емине. Пътеводител по билото на Стара планина.“

Премиера на второто издание на пътводителя: „Ком-Емине. Пътеводител по билото на Стара планина.“На 15. 06 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се разходим из новото, второ и подбрено издание на пътеводителя „Ком-Емине“, ще си поговорим за маршрута и за новините през 2016 г.

Прочети пълния текст

Трети Фестивал на местните породи – този път в Чупрене

Трети Фестивал на местните породи – този път в ЧупренеНа 12 юни в с. Чупрене ще се проведе ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ. За трета година Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерство на земеделието и храните ще представи пред широката общественост различни български породи животни.

Прочети пълния текст

1316 посещения

БФБ дава старт на кампанията за Годишни награди за биоразнообразие‘ 2016

БФБ дава старт на кампанията за Годишни награди за биоразнообразие‘ 2016Започва кампанията за набиране на номинации за традиционните Годишни награди за биоразнообразие. Ще се събират предложения от граждани, неправителствени организации и институции. Номинирането е публично – всеки може да изпрати своето предложение за номинация в една или повече категории.

Прочети пълния текст

2816 посещения

Презентация „Уики обича Земята“ 2016 - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

Презентация „Уики обича Земята“ 2016 - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Сигурни сме че на всеки се е случвало, търсейки информация в интернет за място, събитие или личност да се натъкне на страницата на световната енциклопедия “Уикипедия“. Именно тя ще е на фокус тази седмица! Може би ще се зачудите какво е общото между биоразнообразието и Уикипедия, за това веднага ви казваме: конкурс за природна фотография!

Прочети пълния текст

„Заедно за климата“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Заедно за климата“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица на гости ще ни е Георги Стефанов - експерт политики и климатични промени към Световния фонд за дивата природа (WWF), а към момента е ръководител на Програма "Климатични промени и Зелена икономика". От него ще разберем какво се случва в областта на климатичните промени, какви са тенденциите, примерите и неочакваните последици за всички нас – както на национално, така и на глобално ниво.

Прочети пълния текст

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисия

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисияНа стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000. Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.

Прочети пълния текст

2181 посещения

Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територии

Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територииАсоциация на парковете в България (АПБ) организира четвърто обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 зоните. Обучението ще се проведе в гр. Трявна в периода 30 май - 3 юни 2016 г. Поканени са лектори, които ще представят различни теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и видове, с околната среда и с хората.

Прочети пълния текст

1905 посещения

„Ново начало за сухоземните костенурки“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Ново начало за сухоземните костенурки“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще ви представим чудния свят на сухоземните костенурки и по-конкретно – шипоопашатата (Testudo hermanni, Gmelin 1789) и шипобедрената (Testudo graeca, Linnaeus 1758) костенурки.

Прочети пълния текст

1797 посещения

Националната генетична лаборатория ще установява породата на животните с най-модерни методи

Националната генетична лаборатория ще установява породата на животните с най-модерни методи„Националната генетична лаборатория ще ни позволи да ползваме най-съвременния метод за установяване на породата на животни“, заяви каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на Националната генетична лаборатория за ДНК анализ в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Министър Танева откри лабораторията заедно с директора на Федералната служба по земеделие на Конфедерация Швейцария д-р Бернард Леман, който е на двудневно работно посещение в България.


Прочети пълния текст

1481 посещения

Важно за кандидатстващите за ПББ

Важно за кандидатстващите за ПББУважаеми приятели и съмишленици,
Поради това, че 29.04.2016 г. е официален почивен ден, АПБ Ви информира, че срокът за подаване на документи по Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес е удължен до 03.05.2016 г. (18.00 часа). Напомняме Ви, че документи могат да се подават както в офиса на АПБ (гр. София – 1000, ул. „Хан Аспарух” № 26, ап. 1 ), така и на електронната поща на Асоциацията – apb@parks.bg.

Прочети пълния текст

2145 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg