Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


Екоакадемия в местността „Узана”

Екоакадемия в местността „Узана”Община Габрово става партньор на Българска фондация Биоразнообразие за изграждане на Детски образователен център сред природата в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”.

Прочети пълния текст

2329 посещения

Розобер с доброволци

Розобер с доброволци Първата доброволческа акция „Розобер“ се проведе в периода 31 май – 2 юни 2013 година в с. Климент като част от дейностите по проект “Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, осигуряващи възможност доброволци да помагат на фермери или практически дейности в района на Западен и Централен Балкан.

Прочети пълния текст

3304 посещения

„Биологичното земеделие в България” - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'

„Биологичното земеделие в България” - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'Дойде краят на нашите презентации, но не и края на изненадите, които сме ви подготвили за лятото.
Като за последно решихме да поговорим по темата „БИО”

Прочети пълния текст

3225 посещения

Информационна среща в София за програма за финансиране на подпомагащи биоразнообразието бизнеси

Информационна среща в София за програма за финансиране на подпомагащи биоразнообразието бизнесиАсоциация на парковете в България ще проведе информационна среща на 12 юни от 16 ч в Бетахаус (ул „Крум Попов“ 56-58) във връзка със запитвания от София за програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ), осъществявана от АПБ в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Прочети пълния текст

2247 посещения

„Осогово в Зеления пояс - за връзката между една планина, опазването на биоразнообразието и Желязната завеса.”

„Осогово в Зеления пояс - за връзката между една планина, опазването на биоразнообразието и Желязната завеса.”Заповядайте на 29.05 (сряда) от 18:30ч.,в Биологически факултет на Софийски университет „ св. Климент Охридски”

Прочети пълния текст

1582 посещения

Информационни срещи за финансиране на подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Информационни срещи за финансиране на подкрепящи биоразнообразието бизнесиАсоциация на парковете в България (АПБ) организира серия от представяния на програма за финансиране на подкрепящи биоразнообразието бизнеси (ПББ). За момента са планирани срещи в Габрово, Трявна, Враца и Чипровци в периода 29 май - 4 юни. Подробен график можете да видите в приложената покана.

Прочети пълния текст

2347 посещения

Номинирайте за Годишните награди за биоразнообразието 2012

Номинирайте за Годишните награди за биоразнообразието 2012По традиция Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието. Тази година бихме искали да определим номинациите за Годишните награди с вашето активно участие и да превърнем церемонията в истински празник за тези, които имат заслуга за опазването и популяризирането на природата, или са спомогнали за промяна на законодателството за биоразнообразието, така че да продължим да бъдем една от водещите Европейски държави по отношение богатство на запазени видове и местообитания.

Прочети пълния текст

2259 посещения

'БИОРАЗНООБРАЗИЕ или чудото, наречено ЖИВОТ' - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'

'БИОРАЗНООБРАЗИЕ или чудото, наречено ЖИВОТ' - част от обучителния курс 'Опазване на Биоразнообразието'Тъй като този път срещата ще бъде на 22 май - Международния ден на биоразнообразието, бихме искали да използваме това интересно съвпадение и да ви представим нашата организация - фондация Биоразнообразие, която вече 20 години работи специално за опазването и популяризирането на биологичното разнообразие в България и Европа.

Прочети пълния текст

2445 посещения

Солидарна акция: Розобер и дестилация на био-розово масло, изграждане на местна еко-пътека (с.Климент, община Карлово)

Солидарна акция: Розобер и дестилация на био-розово масло, изграждане на местна еко-пътека (с.Климент, община Карлово)На 31 май, 1 и 2 юни, екипът на Българска Фондация Биоразнообразие и приятелите им от Фондация Заедно най-сърдечно ни канят да отидем в Розовата долина, за да се включим в една изключително рядка и вдъхновяваща акция за събиране на розов цвят от маслодайната българска роза и нейното дестилиране до получаване на скъпоценното био-розово масло.

Прочети пълния текст

3649 посещения

Обучение на АПБ за служителите на администрациите, отговорни за защитените територии

Обучение на АПБ за служителите на администрациите, отговорни за защитените територии В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна, Асоциацията на парковете в България (АПБ) ще проведе 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в администрациите, отговорни за опазване на защитените територии в района на Западна и Централна Стара планина. Ще бъдат застъпени теми, свързани с набиране на средства и привличане на доброволен труд, опазване на биоразнообразието, взаимодействие с други заинтересовани лица (национални и местни администрации, бизнеси, подкрепящи биоразнообразието, собственици на земеделски земи, НПО, медии и други), иновативни подходи за ефективното управление на природните ресурси и обмeн на опит чрез споделяне на успешни примери от работата на самите участници. Ще присъстват представители на парковите дирекции в България, Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и неправителствени организации (НПО).

Прочети пълния текст

2707 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    В България има селища, които се водоснабдяват с вода от пещери.
             Планина, обичам те