Календар

Предложение за промяна в правилата за биоземеделие в ЕС

Предложение за промяна в правилата за биоземеделие в ЕСИзточник: Биоселена
Европейската комисия предложи да затегне режима на сертифициране на органичното земеделие в ЕС, за да се засили борбата с фалшивото биопроизводство, което се развива на фона на засиленото търсене.
Брюксел си поставя няколко цели – да сложи край на многобройните изключения, които обезсмислят етикетите „био” в ЕС, да се отвори секторът за малките производители, да се засили износът и да се попречи на вноса на фалшиви биопродукти.


През последните десет години пазарът на биологични продукти се характеризира с динамично развитие, обусловено от силното нарастване на търсенето. От 1999 г. насам глобалният световен пазар за биологични храни се е разширил четирикратно. Обработваемата площ за биологично производство в Европейския съюз се е удвоила. Всяка година 500 000 хектара земя се преобразуват за използване в биологичното земеделие. Комисията отчита, че въпреки това нито предлагането на вътрешния пазар, нито нормативната уредба отговарят на разрастването на пазара. В правилата за производство не се отчитат в необходимата степен променящите се притеснения и очаквания на потребителите и на гражданите; правилата за етикетиране са усложнени; установени са недостатъци в системата за контрол и в търговския режим.

ЕС отделя 5,4% от земеделските си площи за биологично земеделие, повече от половината, от които са в пет страни - Испания, Италия, Германия, Франция и Великобритания. Европейската комисия представи на 25 март в Брюксел предложението си за преразглеждане на съществуващите норми за биологично земеделие.

Сред мерките на комисията, чиято цел е да се постигне 100% био, е забрана на смесени експлоатации, съчетаващи биопродукция и конвенционални насаждения, което ще принуди производителите да направят избор. За да има етикет „био”, месото също трябва да бъде от животни, хранени изцяло с биофуражи (при сегашен праг от 95 на сто), като нивото на разрешените остатъци от пестициди ще бъде намалено. В Евросъюза секторът използва 5,4% от обработваемите площи.

Предстои проектоизмененията да бъдат одобрени от страните членки и Европейския парламент.

Виж пълния текст на предлаганите промени тук: Предложение на ЕК за режима на сертифициране на биологичното земеделие в ЕС

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2277 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони