Календар

Първо заседание на Стратегическата платформа на проекта „За Балкана и хората“

Първо заседание на Стратегическата платформа на проекта „За Балкана и хората“Да се увеличат усилията за подобряване на законодателните инициативи в посока изчерпателност, точност и ефективно прилагане. Това е едно от решенията на заседанието на Стратегическата платформа на проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” (накратко „За Балкана и хората“), което се състоя на 2 април в София. Това бе първото заседание на платформата и него участваха представители на българските и швейцарските партньори по проекта, представители на целевите групи, Герасим Герасимов - програмен директор „Офис сътрудничество“ към Швейцарското посолство, Николай Йонов - началник отдел в Националното координационно звено към Министерски съвет, представители на МОСВ и МЗХ.

В приветствието към участниците Герасим Герасимов подчерта, че проектът е уникален, тъй като включва нови елементи не само за България, но и за ЕС и като пример той посочи ПЕС-схемите и финансовите механизми по тях. Според него организирането на стратегическата платформа е изключителна важно, тъй като тя е инструментът за връзка между всички заинтересовани страни и възможност за дискусия на постигнатите резултати и въпросите за решаване пред програмата.


Координаторът на проекта Стоилко Апостолов, управител на Фондация „Биоселена“ представи резултатите, постигнати до момента от проекта. Юлия Григорова от WWF-ДКБ, България представи по-подробно работата по първия компонент на Програмата. От името на партньорските организации от Швейцария Маркус Люти (REDD) потвърди мнението, че проекта е изключително успешен и всички партньори полагат максимални усилия за да се постигнат предварително заложените резултати. Според него три теми са важни за по-нататъшното развитие на проекта: финансирането на ДНК лабораторията от страна на българската държава съгласно подписаното споразумение; ключовата Наредба 26 за директни доставки, към която в момента се разработва инструкция за прилагането й, както и контекстът, в който работи проекта (институционална нестабилност и честата смяна на хората, взимащи решения).


В продължение на два часа участниците в платформата дискутираха резултатите по проекта през първите му 18 месеца, трудностите и предизвикателствата по него, за които могат и трябва да се намерят решения.


Бяха направени шест предложения за решения:

Всички участници се обединиха около мнението, че проектът е от съществена полза за българското общество и ще допринесе за по – ефективно прилагане на екологичното законодателство и ще съдейства за повишаване на доходите на фермерите на местния бизнес.

Проектът е в съзвучие с други оперативни програми и финансови механизми

Участниците препоръчват да се увеличат усилията за подобряване на законотворческите инициативи в посока изчерпателност, точност и ефективно прилагане.

Участниците препоръчват МЗХ да реши въпроса със съфинансирането на ДНК- лабораторията съгласно подписаните договори.

Участниците препоръчват да се акцентира и да се увеличат усилията за промоциране и реклама на проектните дейности и резултати.

Участниците се обединяват около идеята за разработване на дългосрочна ПР- стратегия, свързана с дългосрочната визия на проекта..


Общо бе разбирането, че платформата по проекта ще се събира веднъж годишно, а при нужда и по-често.


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1753 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони