Календар

Място за бъдеще - курс 'Опазване на биоразнообразието'

Място за бъдеще - курс 'Опазване на биоразнообразието'Ако искате да научите къде е пресечната точка между студенти, преподаватели, експерти, къде всеки който има интерес може да се осведоми, да намери съмишленици, да придобие опит? Кое е мястото, където университета се превръща в средище за информация и дебат – трибуна на добри практики? Къде това да носиш различно знание е допълнение, а не пречка и как от устойчиво мислене може да преминем към устойчиво действие!

Заповядайте тази седмица в сряда (17. 05), от 18:30 ч. в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.Ще си говорим за опазване, търсене, споделяне и промяна, и как ние можем да сме участници в тези процеси!

Темата: „Място за бъдеще“

Лектор: д-р Десислава Алексова – преподавател в МВБУ - Ботевград , и част от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

Курсът се подпомага чрез Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони