Календар

Българо-румънска обмяна на опит за устойчиво развитие и запазване на традиционните практики в селските райони

Българо-румънска обмяна на опит за устойчиво развитие и запазване на традиционните практики в селските райониВ края на месец октомври се проведе обмяна на опит между проектите „За Балкана и хората” и румънски проект, финансиран по Швейцарско-румънската програма за сътрудничество със заглавие "Натура 2000 и устойчивото развитие на селските райони", изпълняван на територията на втората най-голяма Натура 2000 зона в Румъния, на територията на Трансилвания.
И двата проекта работят за устойчивото развитие на селските региони чрез подкрепа на малките производители, създаване на нови работни места, образование, местни марки и бизнеси, опазващи природно и културно наследство.

"Натура 2000 и устойчивото развитие на селските райони" се изпълнява в консорциум от 5 партньора (WWF DCP Румъния, WWF Швейцария, МИЛВУС ГРУП, НПО ЕКОТУР, Фондация ПРОПАРК) от 2013г. до 2017г.

В гр. Чинкшор в Трансилвания собственик на местна къща за гости, помещаваща се в някогашно саксонско училище, отделя част от приходите си за възстановяване и реставрация на местната саксонска църква като междувременно стимулира развитието на общността и привлича по-голям брой туристи към района. Информационният център, който се помещава в една от кулите на крепостната църква, символ на Чинкшор и на областта, е реставриран с част от приходите на къщата за гости. Собствениците се стремят да предлагат собствена продукция, както и продукти на местни земеделски производители и животновъди, но често това е трудно, тъй като само част от тях са официално регистрирани да продават продукцията си, а снабдяването с нерегистрирани продукти е риск за репутацията на къщата за гости, в случай, че определен продукт се окаже развален. Съвместно с останалите партньори по проекта WWF Румъния работи за популяризирането на региона и за съхраняване на културното наследство като това включва работа с местните производители и насърчаване природосъобразен начин на живот и екстензивни практики (http://transilvania-cincsor.ro/en/our_story). Все повече собственици на къщи за гости оценяват ползите от това да предлагат преживяване в природата и екологично чиста храна, тъй като търсенето също става все по-голямо. Друга къща за гости в Нучет освен преживяванията на открито предлага и меню, съставено от плодове, зеленчуци и варива собствено производство. Сладкото от тиквички с мента е само едно от множеството нестандартни решения.

Друг подобен пример видяхме във Вискри, където местни предприемачи посрещат групи за обяд в къщата си за гости като огромното разнообразие от хранителни продукти, поднесени на масата на мама Герда, са лично производство. Въпреки отдалечеността на селото от други населени места и трудно проходимия асфалтов път, желаещи да опитат традиционния обяд не липсват и цялото семейство, което е ангажирано в семейния бизнес, успява да изкара препитанието си без допълнителен доход.

По време на пътуването имахме възможност да поговорим за местните марки и плюсовете, които те предоставят за местните хора. Кристина Илиеску ни представи местния бранд "Transilvanian Highlands", който обединява разнообразни местни услуги и бизнеси за популяризиране на района.

Симона Чубан ни демонстрира съвременни практики за изработка на традиционни носии. Традиционното занаятчийство е характерно за Трансилвания и в рамките на проект „Натура 2000 и устойчивото развитие на селските райони” WWF Румъния заедно с останалите партньори по проекта работи в посока подпомагане регистрацията на занаятчиите от района. Информационния център предлага продукти на местните занаятчии и производители както и табло с интерактивна онлайн карта, с помощта, на което посетителите могат сами да създават маршрути с различна продължителност, които в последствие могат да изпратят към мобилните си телефони. Мобилно приложение помага на туристите да изберат услугите и природните забележителности, които искат да посетят и подготвя за тях персонализирани маршрути. С цел популяризиране на района е изработен и комикс, който по занимателен начин разказва на децата за втората по големина Натура 2000 зона в Румъния, видовете, които се срещат там и традиционния начин на живот на местните хора.

В рамките на проектите се стимулира производството на екологично чисти био продукти от райони с висока природна стойност, но освен, че са полезни, те могат да се превърнат и в туристическа атракция. Отглежданите билки и зеленчуци в двора на къщите за гости се радват на засилен интерес от посетителите, а местните породи овце са на почит в региона. Собствениците биват подпомагани, за да отглеждат овцете си и междувременно да поддържат ливадите в Натура 2000 зоните.

Благодарение на добре запазените природни условия в Трансилвания се развиват традиционни фермерски практики. Въпреки това обаче пчеларството и био фермите в района срещат големи затруднения. Потомствената пчеларка Юлия Триф практикува подвижно пчеларство и изминава стотици километри на територията на Румъния, за да осигури необходимите условия за пчелите си. Междувременно тя се бори с административните трудности и се опитва да изкарва поминъка си изцяло чрез отглеждането на пчели. На няколко километра от къщата на Юлия, в семейната био ферма в Илимбав се отглеждат крави и прасета мангалица. Регистрацията за директни продажби на мляко на най-старата био ферма в района не е лесна и затова към момента фермата продава на прекупвач, при който био млякото се смесва и губи стойността си.

Сред интересните срещи беше срещата с Фондация ADEPT, която вече 10 години работи в Трансилвания за устойчиво развитие на района. Работата им е свързана с решаване на проблеми, свързани с дизайна на агроекологията и други схеми на плащане за развитие на селските райони, хигиенни изисквания и стандарти за качество, практически съвети за малки производители, както и за изграждане на ефективни фермерски групи и сдружения. В Саскиз фондация ADEPT осигурява 5 работни места на местни хора, които трудно биха си намерили работни места на пазара на труда в този цех за производство на ябълков сок. Работейки със социално слаби хора, малцинствени групи и хора в пенсионна възраст те спомагат за хармоничното съжителство в общността. Инициативите на фондацията са комплексни и включват спорт, традиция, култура и опазване на околната среда чрез фокусиране върху прилагане на екстензивни практики. С помощта на фондацията млади хора, интересуващи се от керамика, биват обучени професионално с цел да възобновят традиционната за село Саскиз керамика".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1708 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони