Календар

ПРОЕКТ „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ ЩЕ УЧАСТВА АКТИВНО ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ

ПРОЕКТ „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ ЩЕ УЧАСТВА АКТИВНО  ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТПроект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони” периодично участва на големи зелени събития, за да представи дейностите и продуктите от проекта, който се изпълнява в района на Западен и Централен Балкан от 11 партньора от България и Швейцария.
За първи път проектът ще има участие на Узана поляна фест, който се провежда в местността между два от парковете, с които работи екипът - „Централен Балкан“ и „Българка“.

През 2013 година събитието ще се случи в периода 12-14 юли (петък-неделя) и екипът на проекта ще се включи в:

ЕКО АКАДЕМИЯ
Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) ще представя 2 дни проект „За Балкана и хората” - ще се раздават флайери, ще разказваме за проекта, ще представяме материали, ще събираме номинации за Годишните награди за биоразнообразие и др.
Фондация „Биоселена“ на своя щанд също ще представят материали по проекта.

ЕКО БАЗАР
Представяне на проекта чрез специален щанд на БДЗП с продукти от Западна Стара планина, предлагани директно от производителите – мляко и млечни продукти, сладка и мармалади, палачинки с местни конфитюри и др., произведени в Натура 2000 зона по устойчив за природата и хората начин.

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР
12 юли от 17.00 в Голямата тента и 13 юли от 12.00 часа в Малката тента
Работилница с природни материали, организирана от БФБ - различни занимания за малките с камъни, шушулки, семена, бои и др. Идеята е да се провокира интересът им към работа с природни материали и да се запалят за идващата през следващата година Детска природна академия точно в района на Узана.

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
13 юли 2013, 18.00 – 19.00
“Интерпретация и екотуризъм” - Андриана Андреева, Българска фондация „Биоразнообразие”

14 юли 2013, 9.30 – 11.00
Инициирана от WWF дискусия на тема „Екосистемни услуги – оценка и картиране на територията на Природен парк „Българка“.
Целта й е запознаване на участниците и местните заинтересовани (фермери, малки и средни бизнеси, институции, НПО и медии) с формите за устойчиво икономическо развитие, чрез въвеждане на финансови схеми за остойностяване на ползите за хората от опазването на околната среда. Водещ ще бъде Георги Стефанов, WWF.

Очакваме всички, които имат свободно време и желание да се включат в Узана поляна Фест (http://uzanafest.wordpress.com/) и да се запознаят на място с това, което проект „За Балкана и хората“ прави.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2951 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони