Календар

Предстои обучение на тема „Биологично производство – растениевъдство, животновъдство, преработка и търговия с био продукти”

Предстои обучение на тема „Биологично производство – растениевъдство, животновъдство, преработка и търговия с био продукти”Обучението се организира от Фондация за биологично земеделие „БИОСЕЛЕНА” и е тридневно - на 18, 19 и 20 февруари 2015 г. и е отворено за регистрация на земеделски стопани. Ще се състои в Институт по планинско животновъдство и земеделие /ИПЖЗ/ гр. Троян. Участниците в обучението ще получат най-актуалната информация за следните теми:
- Законови изисквания за биологично растениевъдство
- Законови изисквания за биологично животновъдство и пчеларство
- Контрол и сертификация – процедури, изисквания, цени, права
- Преработка, опаковане, етикетиране, пускане на пазара на краен продукт
- Подпомагане за био производителите по новата ПРСР 2014-2020 – нови нива на
плащане, ново – подпомагане на био животни.

Всичко това бъде представено от най-добрите специалисти в България, ще посетите сертифицирани биологични животновъдни ферми и полета, както и база за био преработка на млечни продукти и плодове.
Ще имате възможност да се запознаете и обмените опит помежду си, както и с експертите по проекта.

Обучението се организира по Проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо Швейцарската програма за развитие чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Разходите на участниците за храна и нощувка се поемат от проекта.

Броят на участниците е ограничен на 15. Предимство имат земеделски производители от района на проекта (общините Троян, Карлово, Своге, Годеч, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене).

Краен срок за записване: 10 февруари 2015 година

Заявките за участие изпращайте до Николай Тихов, координатор обучение - ФБЗ „Биоселена”, Тел./факс: 066/805 227; моб.0887 782577, e-mail: biogabrovo@mbox.digsys.bg

Подробна програма на обучението

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2386 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони