Календар

„Кампания „За да остане природа в България”: увеличаване на подкрепата - въвличане на научните среди, отговорния бизнес и граждани от цялата страна”

Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 10.02.2009 / 31.12.2009
Бюджет: 9980 USD

Проектът цели да се осигури дълготрайна и ефективна защита на природата и устойчиво бъдеще за хората в България. За постигане на по-голяма ефективност и устойчивост в усилията за опазване на природата е необходимо проследяване на конкретните случаи за нарушаване на природозащитното законодателство, предоставяне на независима и достоверна информация на европейските институции, привличане на научните среди, социално отговорния бизнес и неправителствени организации от цялата страна. Основните дейности по проекта са: организиране на съвместни работни групи между НПО и научната общност; разработване и внасяне на нови сигнали и жалби в българските и европейските институции; среща с комисаря по околна среда в ЕК; пътуващ семинар-дискусия по кампании на Коалицията; изработване на стратегия за устойчиво финансиране на Коалицията; издаване и разпространение на информационни и рекламни материали за популяризиране на Коалицията и поддръжка и техническо подобряване на интернет платформата www.forthenature.org; организиране на пресконференции.

Резултати:

* съставяне на 3 експертни становища по конкретни случаи на унищожаване на Натура 2000 зони в България съвместно с представители на научната общност;
* осъществяване на комуникация с Европейската комисия по конкретни случаи на нарушение на европейското законодателство: предоставяне на допълнителна информация по 3 заведени в ЕК; участие в среща за европейските диви територии, организирана от Европейската комисия, предоставяне на информация и повдигане на въпроси за съществуващи проблеми в прилагането на европейското законодателство пред ЕК посредством международни партньори;
* организирани са две пресконференции по актуални теми: заплахата от застрояване на Природен парк „Витоша” от фирми близки на инвеститорите в НП Пирин и заплахата от навлизането генно-модифицираните организми в България;
* Издадени и разпространени на различни публични събития и акции са информационни материали, тениски, платнени торбички, стикери, папки и др.
* Обновени функционалности, секции и изглед на уебсайта на Коалицията „За да остане природа в България”; ежедневно обновяване средно 3-5 пъти; средно между 500-1000 уникални посещения на ден, 20 000 уникални посещения на месец;
* осъществена една съвместна среща между представители на природозащитните НПО и бизнеса;
* изработени са стратегия и вътрешни правила за диалог, етичен кодекс и обща позиция за зелената корпоративна социална отговорност;
* разработена е стратегия за механизми за стабилно финансиране и спонсорство на Коалицията (екофамилия) „За природата в България” посредством преки дарения на граждани и дарения по ведомост
* поддържане широка обществена подкрепа за опазването на Натура 2000 защитените зони в Европа и страната;

5323 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Учени прогнозират, че при днешните темпове на улов всички ловувани сега морски видове към 2050 г. ще намалеят до 90 на сто.
           
  Install Flash player!