Календар

ПЕТИЦИЯ относно опитите на българското правителство да узакони 64.7 хектара нелегално ползвана площ в Национален парк „Пирин”

ПЕТИЦИЯ относно опитите на българското правителство да узакони 64.7 хектара нелегално ползвана площ в Национален парк „Пирин”

До Министър-председателя на Република България
До Комисията по петициите и жалбите към Европейския парламент

ПЕТИЦИЯ

относно опитите на българското правителство да узакони 64.7 хектара нелегално ползвана площ в Национален парк „Пирин” чрез промени в съществуващото законодателство

30 юни 2011

Ние, долуподписаните петиционери, протестираме срещу решението на българското правителство да узакони нарушения на съществуващото българско законодателство чрез промени, които биха ги направили законни, с което нарушава и законодателството на Европейския съюз, което забранява държавна помощ за частни фирми. Ние смятаме, че това поведение на българските власти демонстрира незачитане на демократичните принципи на модерна Европа и разрушава доверието на модерното общество във върховенството и справедливостта на закона.

В конкретния случай протестираме срещу решението на българското правителство да внесе промени в Закона за концесиите на Република България с единствената цел да узакони доказани нарушения на концесионния договор между държавата и частната фирма „Юлен” АД, която управлява ски зона Банско в Национален парк „Пирин” в България. Компанията незаконно е унищожила 64.7 хектара гори в националния парк, за да разшири ски зоната (неправомерното разширение е доказано и признато от българското правителство). Вместо да санкционира нарушителя и да прекрати концесионния договор, правителството декларира намерение да промени националното законодателство, така че да легализира нарушенията.

Ние разглеждаме това като държавна помощ за частна фирма. Затова настояваме Европейската комисия и Комисията по петициите към Европейския парламент да гарантират спазването на демократичните принципи и европейското законодателство България, както и санкционирането на нарушителя (който незаконно изсече 64.7 ха вековни гори) вместо оневиняването му чрез промени в настоящите закони.

Давай

Последно подписали:

2013-01-31ТаняГочеваBG1991
2013-01-30БориславДавидковBG
2013-01-30ИлияГьоновBG1976
2013-01-30ЙоаннаАлексиеваBG
2013-01-30МартинМоновBG1979
2013-01-30НадеждаНиколоваBG1980
2013-01-30ЛинаСтоиловаBG
2013-01-29СветлозарАлексиевBG1984
2013-01-29КИРИЛКИРИЛОВBG
2013-01-29РадинаЧардаковаBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

21632 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Ако рециклирате една алуминиева кутийка от безалкохолно, ще спестите достатъчно енергия, за да работи компютърът Ви 3 часа. Проверете какво е вашето ЕКО-IQ тук.
           
  Install Flash player!