Календар

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Приятели, помогнете ни в битката за правото ни да дишаме чист въздух в Стара Загора. Участвайте в събирането на подписка за чист въздух над Стара Загора. Изтеглете бланка от тук, разпечатайте, съберете подписи и ни ги изпратете обратно по пощата, за да ги съберем и изпратим до Европейския парламент и комисия. Благодарим ви.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром - общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Давай

До
Комисията по петициите към Европейския парламент (ел. формуляр)
Европейската комисия (ел.формуляр)

Копие:
Министър-председателя на Република България (GIS@government.bg)
Президента на Република България (press@president.bg)
Еврокомисари и Евродепутати
Национален омбудсман на Република България
Медии

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните граждани, се обръщаме към вас с молба за вземане на необходимите мерки за прекратяването на интоксикацията на въздуха, почвата, водата и храната на над 300 000 души, живеещи в Област Стара Загора, България.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром - общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Нарушени са основните конституционни и екологични права на гражданите в региона:

1. Права, гарантиращи ни чиста и сигурна /безопасна/ околна среда
2. Права на реални действия за защита на околната среда
3. Права на информация, достъп до правосъдие и достъп до участие в процеса на вземане екологични решения

Констатират се нарушения на европейското законодателство (Директива 96/61, Директива 96/62, Директива 99/30, Директива 2008/50, както и на стратегическите документи на ЕО). Не са изготвени надлежно списъци на зоните и агломерациите, в които са надвишени пределно допустимите стойности и план програми за постигане на допустимите стойности. Националното законодателство (Закона за опазване на околната среда и Закона за качеството на атмосферния въздух) също е нарушено.

Призоваваме ви да предприемете необходимите спешни мерки за запазване на живота и здравето на над 300 000 граждани на Европейския съюз.

С уважение,

Последно подписали:

2012-12-17АдрианаСтанковскаBG1978
2012-12-16МариянаБорисоваBG
2012-12-13ДимитърБахчевановBG
2012-12-07КостадинЖивковBG1966
2012-12-06КаменГатевBG1972
2012-12-06ЗахаринаДенчеваBG1948
2012-12-06АнастасияТраяноваBG1987
2012-12-06БорисТраяновBG1955
2012-12-06СтефкаЦуцеваBG1960
2012-12-05АтанасАтанасовBG1978

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

59923 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Всеки ден на Земята се изливат около 20 милиона тона боклук.
             Планина, обичам те