Календар

Фондация 'Биоселена'

Фондация 'Биоселена'Фондация за биологично земеделие "Биоселена" е българска неправителствена организация. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.

Основната цел на Биоселена е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда.

От септември 2012 година Биоселена работи в тясно сътрудничество с няколко от членовете на Коалицията: Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие и WWF Дунавско карпатска програма в България по проект "За Балкана и хората". Проектът цели да ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България


Биоселена ще си сътрудничи с Коалицията "За да остане природа" по въроси, касаещи утвърждаване на биоземеделието и развитие на земеделска политика отчитаща нуждите и взаимосвързаността с опазване на околната среда.

Новини (5)

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони (38)

Галерия (2)

От медиите (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9355 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Въпреки твърдението, че прилепите са слепи, това не е така – те пълноценно използват зрението си.
           
  Install Flash player!