Календар

Сдружение «За Ехо»

Сдружение «За Ехо»Това е реализацията на една мечта! Сдружението, чиято главна цел е да подпомогне хижите в България, посрещането в планината и разумното поведение сред природата, си избра хижа Ехо в национален парк "Централен Балкан" за модел, по който да работи. СПТД "Академик" - Русе, което досега стопанисваше хижата самостоятелно, се отзова на предложението за съвместно сътрудничество и с общи усилия вече вървим по пътя към осъществяване на нашите идеи. А те са:

- Екологосъобразно развитие на хижа Ехо с цел превръщането й в еталон за устойчиво управлявана българска хижа, в съответствие с Плана за управление на НП Централен Балкан. Устойчиво използване на природните ресурси и справяне с отпадъците, енергийна ефективност.

- Хижа Ехо като гостоприемно и уютно място за настаняване в планината, където посетителят ще получи толерантно отношение и информираност сред приятелска среда. Възможност за потребяване разнообразни допълнителни услуги, в съответствие с правилника за вътрешния ред в хижата.

- Популяризиране на хижа Ехо като място за обучения и срещи, мероприятия (свързани с опазване на околната среда, адекватното пребиваване в планината, както и чисто научни занятия за ученици и студенти) насочени към по-широк кръг от хора. Оптимизиарана заетост на хижата целогодишно чрез успешно реализирана маркетингова стратегия.

- Достигане на положителни финансови резултати чрез разширяване на стопанската дейност на хижата, подобряване на материалната база и ангажиране на отговорен персонал. Участие и осъществяване на еко-проекти, за повишаване отговорността към природата.

- Изграждане на имидж за съвременна, комфортна и модерна хижа, отговаряща на световните стандарти за място за пребиваване в планината.

**************
Сдружение "За Ехо" е създадено в град София на 24.02.2009 от млади и пътуващи хора, планинари, планински водачи, природозащитници и приятели на хижа Ехо.

Управителният съвет е от 5 души:

Михаил Михов - председател;
Ирина Шаламандова - член на УС;
Ваня Бонева - член на УС;
Любомир Попйорданов - член на УС;
Теодор Василев - член на УС.

Дейността на сдружението се подкрепя от следните организации:

Екологично сдружение "За Земята"
Туроператор за планински и познавателен туризъм "Одисея-ин"
Асоциация "Планини и хора"
Народно Читалище "Бъдеще сега"

Новини (1)

Акции (1)

Галерия (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10224 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Ако рециклирате една алуминиева кутийка от безалкохолно, ще спестите достатъчно енергия, за да работи компютърът Ви 3 часа. Проверете какво е вашето ЕКО-IQ тук.
           
  Install Flash player!