Календар

Си Ви Ес - България

Си Ви Ес - БългарияСи Ви Ес - България (Сдружение за доброволчески труд) е официално регистрирано като организация с нестопанска цел на 6-и юни 2002. Организацията е активна на национално и международно равнище от 1998 и е част от международната мрежа за доброволчески труд и мир - Ес Си Ай (SCI – Service Civil International)

Целите и задачите на Си Ви Ес - България са да разпространява идеята за доброволческа работа чрез организиране на доброволчески инициативи, да мотивира младите хора да участват в такива дейности, да популяризира и подкрепя международното сътрудничество и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда.

За да постигне тези цели, Си Ви Ес - България работи в сътрудничество с организации и институции както в България, така и в чужбина. Най-важните дейности на Си Ви Ес - България са да организира краткосрочни и дългосрочни международни доброволчески обмени, тренировъчни курсове, семинари, обучителни визити, пленери и дискусии. Си Ви Ес - България дава възможност на младите хора да участват в доброволчески проекти в различни сфери на живота – култура, екология, изкуство, работа с деца и хора в неравностойно положение, както в България, така и по целия свят.

Новини (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7569 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    От влечугите, разпространени на Бесапарските ридове, защитени са 6 вида: балкански гекон, голям стрелец, пъстър смок, пясъчна боа, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка.
             Планина, обичам те