Календар

Организация на Българските скаути

Организация на Българските скаутиСКАУТСТВОТО е световно младежко движение с почти 100 годишна история и традиции. Възникнало през 1907г. в Англия, до наши дни скаутството е допринесло за духовното израстване, физическото укрепване и обществената реализация на повече от 250 милиона момчета и момичета по света. Днес, световното скаутско движение обхваща над 27 милиона млади хора от 156 държави. Националните организации на тези страни са обединени в Световната Организация на Скаутското Движение (СОСД).

СКАУТСКОТО ДВИЖЕНИЕ е доброволно, неполитично, образователно и демократично, открито за всички хора по света без разлика на произход, раса, възраст и вероизповедание, стоящо в съгласие и хармония с целите, принципите и метода на скаутството, такива, каквито са били създадени от неговият основател - лорд Робърт Бейдън Пауел.

МИСИЯТА на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез една хуманна ценностна система, основана на обещанието и закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото.

ЦЕЛТА на Организация на Българските Скаути е да допринася развитието на цялостния физически, интелектуален, обществен и духовен потенциал на младите хора, като личности и съзнателни граждани на своето общество в местен, национален и международен план.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7536 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  България е една от европейските страни с най-богата прилепна фауна – 30 вида. Това се дължи на разнообразните климатични фактори и местообитания, на запазените все още стари гори и множество пещери.
           
  Install Flash player!