Календар

Участие за природата

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения за опазването на природата съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.


Включи се

В тази рубрика публикуваме възможностите да работим заедно за гражданско участие и защита на природата.

Подай сигнал
Ако работиш за усилено за запазването на кътче природа и имаш нужда от експертна подкрепа, изпрати ни инфомация на uchastie@biodiversity.bg. Важно условие е да се включим с подкрепа към работеща местна група, т.е. да работим заедно, а не просто да проследим сигнал.
(въпреки, че проектът е изтекъл, все още можеш да подадеш сигнал и да получиш съвет как да се задействаш за опазване на любимото място!)

Направи дарение
Aко ти харесва идеята да подкрепяме граждански групи и НПО в разрешаването на екологични проблеми, да се застъпваме за прозрачни механизми за реално гражданско участие и за истински природозащитни политики, можеш да ни подкрепиш с дарение на BG89 PRCB 9230 1042 5728 34, Прокредит банк. Титуляр: Българска фондация биоразнообразие, за проект "Участие за природа".

Даренията ще осигурят задължителното съфинансиране за проекта и ще бъдат изразходвани спрямо одобрен от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство бюджет. Програмата следи и за правилното изразходване на средствата.

Набрани средства до този момент: 3960 лв.
(изтекла обява)

Конкурс за гражданска активност "Участие за природа": имаш възможност да решиш екологичен проблем. Конкурсът е предназначен за неформални граждански групи, НПО или читалища, които активно се занимават с конкретен национален или местен природозащитен проблем. Краен срок: 10 май 2015. Повече информация: http://forthenature.org/actions/357
(обявата е изтекла)

Стани член на екипа
Набираме доброволци - стажанти в следните 6 позиции: (Студенти) биолози – за работа на терен и съставяне на сигнали; Доброволец застъпнически дейности - студент политология или свързани науки; Доброволец технически помощник координатор проект; Доброволец поддръжка на сайт; Доброволец журналист (студент); Доброволец превод на английски език. Повече информация за условията за кандидатстване: http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata/5. Краен срок: 20 декември 2014.
(обявата е изтекла)

OFF
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Висшите семенни растения у нас са 3 550 вида – повече от видовете в страни като Англия, Чехия и Полша.
           
  Install Flash player!