Календар

Нов сигнал до прокуратурата за нарушенията в Рила

Нов сигнал до прокуратурата  за нарушенията в  РилаСофия, 1 откомври 2009 г. Гражданска група „Граждани за Рила” ще сигнализира за редица закононарушения Върхова Административна Прокуратура и Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с неправомерното разпореждане с държавна и общинска собственост от фирмата изграждаща „на парче” ски комплекса „Супер-Паничище” в НП Рила. Към момента гражданската организация е завела три дела, заради закононарушения при издаването на разрешителни за изграждането на лифта до хижа Рилски езера и толерирането на фирмата изградила въжената линия върху свлачище.

Въпреки, че Община Сапарева Баня широко рекламира планирания ски-курорт като проект в обществена полза, малко известен е фактът, че сключения с инвеститора договор нарушава публичния финансов интерес. Според договора дивидентите от дейността на дружеството няма да се разпределят между съдружниците, докато Рила спорт АД не покрие първоначално вложените от него средства. Това означава, че общината може никога да не получи дял от печалбата и дори да получи той може да се окаже почти нулев при разпределението на дивидентите, ако инвеститорът реши да увеличи своето дялово участие. От друга страна инвеститорът няма сключен дори договор за концесия и не плаща нищо на държавата, въпреки че използва съоръжения, разположени на територия изключително държавна собственост в границите на НП Рила. Абсолютно недопустимо е инвеститор като Рила Спорт, който претендира да построи шестия по големина ски курорт в Европа, да застроява и да се разпорежда с обект от национално значение, какъвто е НП Рила, без да е минал разписаните по закон конкурсни процедури и получаване на концесионни права. Такива процедури се провеждат дори за преотдаването на обикновена бутка за вестници на градския площад.

Новият лифт на Рила спорт АД ежедневно качва нерегламентиран брой туристи до циркуса на Седемте Рилски езера, обявен за зона за ограничено човешко въздействие. Дирекцията на НП "Рила" признава, че липсва оценка за броя посетители, които крехката екосистема в циркуса би могла да издържи. В същото време нито инвеститорът, нито Дирекцията на парка са осигурили необходимия мониторинг и контрол в защитената територия, за да бъде намалено вредното антропогенно влияние. Туристите, които не са запознати с правилата и забраните в парка, на свой ред извършват редица нарушения, като палят огън, хвърлят монети и фасове в най-чистите езера в Европа, унищожават рядка растителност и причиняват неограничено шумово и биологично замърсяване. Журналисти и фотографи многократно сигнализираха за изхвърлени дори твърди битови отпадъци в района, които по-отговорните посетители на парка периодично почистват, докато се опитват да се радват на природата.

Природозащитниците са разтревожени, че чрез толерирането на големи ски комплекси се пропиляват възможностите на района за развитие на екологичен туризъм. Дори да бъдат «хармонично» развити, големите ски зони биха унищожили именно тази уникалност, с която България се гордее и може да използва в по-дългосрочен план. Заради многобройните курорти за масов туризъм, в по-високите планини в Европа отдавна са изчезнали специфичната атмосфера и богато биоразнообразие, които туристите все още могат да намерят в българските планини.

Скорошни снимки от района на Седемте Рилски Езера, показващи заблатяване на езерата: http://forthenature.org/gallery/200/

За повече информация:
Нели Арабаджиева, тел: 0884 25 77 11
Александър Дунчев, тел: 0885 511 022

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4342 посещения

OFF

Последно качено » Новини