Календар

ЗАПОВЯДАЙТЕ - Ден на отворените врати в Природозащитен център „Пода”

ЗАПОВЯДАЙТЕ - Ден на отворените врати в Природозащитен център „Пода”На 26 септември, събота, в Природозащитен център „Пода” ще се състои Ден на отворени врати. За всички, желаещи да посетят уникалното място, намиращо се съвсем близо до град Бургас, входът ще е свободен. Инициативата е част от дейностите, с които БДЗП Бургас и ПЗЦ „Пода” ще се включат в Седмицата на екологията, организирана от Община Бургас.

Посетителите ще имат възможността да научат ценни и важни факти за състоянието на все още съхраненото в местността биоразнообразие и от високите тераси на центъра, на живо да се насладят на уникалното птиче богатство на защитена местност Пода. Тя е едно от малкото места в Европа, където на площ от 100 ха са установени над 275 вида птици. В нея се намира единствената по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бялата лопатарка, блестящия ибис, нощната -, червената -, гривестата -, малката бяла - и сивата чапла. Международната й значимост за птиците я определя като Орнитологично важно място и Рамсарска територия.

Програмата за деня ще продължи с почистване на местността около центъра, в което ще се включат доброволците на БДЗП Бургас.
Чувалите за смет, както и извозването на събраните отпадъци, са осигурени от Община Бургас.

БДЗП Бургас активно се включва във всики мероприятия посветени на Седмицата на екологията. Представител на бургаския клон бе официално поканен да вземе участие в организирания от Община Бургас форум на тема "Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата”, който е част от инициативата "Дни на енергията в Югоизточен район в България”. Той се състоя на 23 септември с акцент върху ролята на местните власти в борбата с изменението на климата. Форумът откри зам.-кметът по евроинтеграция и екология на Община Бургас Атанаска Николова, която представи инициативите и проектите, реализирани на територията на общината в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3306 посещения

OFF

Последно качено » Новини