Календар

Електрически стълб уби млад царски орел

Електрически  стълб уби млад царски орелНа 20.09.2009 екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) регистрира първия случай в България на загинал от токов удар Царски Орел. Младата птица бе маркирана със сателитен предавател по-рано тази година в Натура 2000 зона „Западна Странджа”, което спомогна за намирането й след злощастния инцидент.

След успешното излитане на птицата в края на юли, тя се придържаше около гнездото си, когато преди броени дни предавателят й започна да излъчва сигнал, който се включва единствено, когато орелът не се движи повече от 48 часа. За голямо съжаление предположенията на експертите от БДЗП се оказаха верни и останките на орела бяха намерени под електрически стълб. В България са известни само 20 гнезда на световно застрашения вид и всяка изгубена птица, поради човешка намеса, представлява заплаха за съществуването на вида.

Тук, може да гледате репортаж на bTV от събитиетo.

В рамките на проект по програмата LIFE на Европейския Съюз, посветен на опазването на Царския Орел и Ловния Сокол в страната ни, БДЗП съвместно с електроразпределителното дружество EVN ще изолира част от най-опасните за едрите птици електропроводи в Натура 2000 зони „Сакар” и „Западна Странджа”. Повече информация за проекта на www.saveraptors.org.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5655 посещения

OFF

Последно качено » Новини