Календар

БДЗП откри две неизвестни досега двойки от световнозастрашения египетски лешояд

БДЗП откри две неизвестни досега двойки от световнозастрашения египетски лешоядПрез месец август в Източните Родопи екип на БДЗП откри две неизвестни досега двойки от застрашения от изчезване в България египетски лешояд.

Първата двойка беше наблюдавана на 11.08.2009 г., а при повторно посещение два дни по късно беше открито и гнездото й. За съжаление беше установено, че гнезденето е било неуспешно, а след посещението на гнездото за установяване причините за гнездови неуспех стана ясно, че двойката не е пристъпила към гнездене въпреки, че е ремонтирала и надстроила гнездото си. Твърде вероятно е в предходни години гнездото да е било заемано и надстроявано от черен щъркел. Търсения за установяване на двойка в района бяха извършвани още през 2003 и 2004 г., а впоследствие и през 2007 и 2008 г. и въпреки, че през миналата година беше открита стара гнездова ниша, с няколко свежи кичура вълна (вж. снимка 1), внесени най-вероятно от египетски лешояд (вълната е основен гнездови материал използван от вида за постилане на гнездото), до сега усилията бяха неуспешни.

На 16.08.2009 отново в Източните Родопи бяха наблюдавани излетял от неизвестно гнездо млад египетски лешояд, придружаван от възрастна птица. Двете птици са демонстрирали въздушна игра, като младата птица е повтаряла движенията на възрастната във въздуха, което най-вероятно е представлявало вид тренировъчно поведение. Районът, където птиците са наблюдавани, е отдалечен на почти 10 километра от най-близката съседна двойка, чието малко е в етап на развитие, в който все още не се отдалечава от гнездовата скала. Този район също беше ежегодно посещаван за установяване на двойка от 2007 г. През есента предстои откриване гнездото и на тази двойка.

Намирането на гнездата на всички известни двойки египетски лешояди е изключително важно за установяване на застрашаващите ги фактори, за извършване на мониторинг на гнездовия успех, опръстеняване и оценка на здравния статус на малките и прилагане на ефективни мерки за опазване на дадената двойка. С непрекъснатото намаление на египетския лешояд в България и изчезването дори на традиционни обитавани от десетилетия гнездови територии, вероятността да съществуват други неоткрити или новосформирани на нетрадиционни места двойки също намалява, но въпреки това откриването на още 2-5 нови двойки е възможно и през следващите години. С установените две двойки, броят на известните такива в Родопите става 21, а само 10 двойки обитават останалата част на страната през 2009 г.
Изказваме благодарности на Георги Попгеоргиев, Димитър Демерджиев и Христо Христов, за предоставените данни за наблюдения на птици и стари гнезда, които дадоха допълнителни насоки на търсенето.

Екипът открил двойките бе в състав: Владимир Добрев, Волен Аркумарев, Добромир Добрев, Яна Гочева.

Дейността е финансирана от Проект Родопи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5427 посещения

OFF

Последно качено » Новини