Календар

Стартира нов проект на БДЗП, който цели да идентифицира основните причини за загуба и деградация на горите в България

Стартира нов проект на БДЗП, който цели да идентифицира основните причини за загуба и деградация на горите в БългарияОсновната цел на проекта е да допринесе за устойчивото стопанисване на българските гори като повиши осведомеността на заинтересованите страни в областта на горите за основните причини за обезлесяване и деградация на горските екосистеми в България и спомогне за разработването на решения за борба с тях.

В рамките на проучването:
- Ще се идентифицират основните причини за обезлесяване и деградация на горските екосистеми в България на базата на литературен преглед и интервюта със заинтересовани страни и експерти;
- Ще се разработи и разпространи сред различните заинтересовани страни в областта на горите въпросник за основните причини, водещи до загуба на гори и влошаване на състоянието им;
- Ще се организира национална работна среща в средата на септември 2009 г. по основни проблеми, водещи до загуба и деградация на горите в България и за формулиране на национални приоритети за опазване и устойчиво ползване на горите и необходимите дейности по тяхното изпълнение;
- Ще се изготви и разпространи доклад с резултатите от проекта, който ще включва също изводи и препоръки за борба с основните причини за обезлесяване и деградация на горските екосистеми;
- Ще се организират различни мероприятия на национално ниво с цел представяне и популяризиране на проекта и резултатите му, главно сред младите хора.

Проектът започна в началото на юли 2009 г. и е с продължителност четири месеца.
Той се финансира от Холандското министерство на външните работи (Dutch Ministry of Foreign Affairs) и Финландското министерство на външните работи (Finnish Ministry of Foreign Affairs) в рамките на инициатива на Глобалната коалиция за горите.

За контакти по изпълнението на проекта в България:
Ваня Рътарова – отговорник по опазване на горите, БДЗП
vanya.ratarova@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3305 посещения

OFF

Последно качено » Новини