Календар

Още за вечерните ветрушки (Falco vespertinus)

Още за вечерните ветрушки (Falco vespertinus)В изминалите седмици, след откриването на колонията вечерни ветрушки край Бургас, продължиха проучванията на вида в района. Установено беше, че колонията е от минимум 10 двойки. В района бяха локализирани още птици и вероятните места за гнездене се увеличават. Като част от проучването беше събран и богат снимков материал за птиците и местообитанията им в района.

Предстои анализиране на събраната информация и поставянето на изкуствени гнездилки в района, с което се надяваме да увеличим гнездовата популация.

Вечерната ветрушка е световно застрашен вид. БДЗП работи от три години по опазването на вида в България. Мониторингът на вида ще продължи и през следващата година, заедно с дейностите по поставянето на изкуствените гнездилки.

Благодарим на всички доброволци, които ни предоставят данни за вечерната ветрушка и които се включват в теренните проучвания.

БДЗП Бургас

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3129 посещения

OFF

Последно качено » Новини