Календар

Природозащитен лагер „НЕ на боклуците в река Арда”

Природозащитен лагер „НЕ на боклуците в река Арда”Природозащитен център “Източни Родопи” организира летен природозащитен лагер под надслов “ НЕ на боклуците в река Арда”.

С подкрепата на Община Маджарово и финансовата помощ на М-тел ЕКО Грант, от 20-ти до 26-ти юли, ПЗЦИР ще организира доброволческа бригада за изчистване на боклуците от р. Арда и съседните й защитени територии.

Природозащитният център организира традиционно доброволческите си лагери със засилен образователен ефект към всички участници, които и този път ще имат удоволствието да присъстват на вечерните лекции за опазването на биоразнообразието. Сред най-атрактивните вечерни презентации ще са “Птичият свят на Исландия”, “Из пустините на Средна Азия” ... и много други. По време на лагера ще бъдат представени някои от традиционните дейности на БДЗП за опазването на царския орел и лешоядите, както и програмата за мониторинг на обикновените видове птици.

Участниците в лагера ще имат възможността да се включат в дейностите по:
• опръстеняване на египетските лешояди
• програмата за мониторинг на лешоядите
• проучване на ихтиофауната на р. Арда
• дейности по опазването на късорогото родопско говедо
• трансекти за определяне на водни кончета и пеперуди.

Една от важните задачи на лагера ще бъде завършването на интерпретативната пътека, представяща петте защитени територии около гр. Маджарово и нуждата от тяхното опазване.

В лагера могат да участват всички, които обичат българската природа и са членове на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Членове на БДЗП можете да станете и на място в Природозащитния център.
Таксата за участие в природозащитния лагер е 20 лв.
Осигурена е храна и топла вода.
Нощува се на палатки около центъра.

За повече информация се обърнете към Марин Куртев, Управител на ПЗЦИР на тел. 0887 94 16 98

Природозащитната бригада е част от дейностите по спечеления от БДЗП проект „Глас и взор за застрашените птици”, финансиран по програмата на М-Тел ЕКО Грант. Основната цел на проекта е повишаване на информираността и обществената подкрепа за египетския лешояд и тръноопашатата потапница, като основен начин за ефективното им опазване.
За повече информация за М-Тел ЕКО Грант програмата посетете: www.mtel.bg.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5297 посещения

OFF

Последно качено » Новини