Календар

Тревожни резултати от мониторинга на гнездовата популация на египетския лешояд в България

Тревожни резултати от мониторинга на гнездовата популация на египетския лешояд в БългарияОт 2003 г. БДЗП извършва систематичен мониторинг на популацията на египетския лешояд в България. Понастоящем той е най-застрашената хищна птица в Европа и ежегодно числеността му намалява с бърз темп, както у нас така и в огромна част от ареала му на континента.

Наред с консервационните дейности през 2009 г. БДЗП продължава задължителната дейност по мониторинг на популацията. С големи усилия през тази година бяха регистрирани 32 двойки и една самотна птица заела гнездова територия. До момента 23 от двойките (72%) са започнали мътене, като голяма част от тях вече имат малки. Други 58 исторически известни гнездови територии бяха потвърдени като необитаеми.

Резултатите сочат продължение на тенденцията на намаление на популацията, като заетите от двойки гнездови територии са с 2 по-малко от миналата година. През тази година за пръв път незаети от вида останаха две гнездови територии в Източните Родопи, за които не е известно някога в последните 20 години да са оставали необитаеми. С две по-малко са и двойките в Североизточна България. За сметка на това отново заети от двойки бяха други две гнездовища. Все още тези резултати са първоначални и до края на размножителния сезон е възможно откриването на нови двойки.

Главната заплаха за вида в България, която предопределя намалението е повишената смъртност на възрастните от различни видове отравяния. Сериозни заплахи грозят вида и по време на миграцията и зимуването му в Африка, където според оскъдна информация от Судан (западния бряг на Червено море), много голяма опасност за египетския лешояд представлява смъртността от електрически ток на стълбовете за пренос на електроенергия, на които лешоядите остават да нощуват по време на миграция.

Мониторинга на една двойка египетски лешояди обитаваща Западна Стара планина, се извършва от Дружеството за защита на хищните птици, а на друга двойка в Източните Родопи от Зелени Балкани. Дейността в Русенски Лом се извършва за седма поредна година съвместно с дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”. Важни наблюдения за временно пребиваване на птица скоро достигнала полова зрялост и търсеща територия, където да загнезди, са извършени от Фонда за дивата флора и фауна в район за реинтродукция на белоглави лешояди в Котленска планина.

Изказваме благодарности на колегите предоставили информация от лични наблюдения: Марин Куртев, Димитър Плачийски, Христо Христов, Ивайло Иванов, Ивайло Димчев, Николай Терзиев, Валентин Катранджиев, Сание Мюмюн, Димитър Демерджиев, Петър Маджаров, Любомир Профиров.

Мониторингът на египетския лешояд е финансиран с дарение на Ед Кийбъл и с в рамките на проекти финансирани от „Проект Родопи” и Франкфуртското зоологическо дружество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4526 посещения

OFF

Последно качено » Новини