Календар

Белоглав лешояд край София

Белоглав лешояд край СофияБелоглав лешояд (Gyps fulvus) е наблюдаван в района на с. Белидие хан, Софийска област в 15.03 ч. на 08.06.2009 г. Птицата беше едногодишна и не беше маркирана. Първоначално кръжеше над главния път при разклона за с. Белидие хан. Вероятно поради наближаващата буря, лешоядът планира и се приземи на каменист склон над шосето. В близост до нея кацна гарван, но не я обезпокои. До края на наблюдението (~ 15 мин.), птицата остана на място, като показваше нормално поведение – въвеждаше в ред оперението си и се озърташе наоколо (нямаше признаци на омърлушена, силно изтощена или натровена птица). Локализацията на наблюдавания белоглав лешояд беше на около 1.7 км от действащо бунище.

Наблюдението е извършено от екипа на БДЗП, работещ по проект „Опазване на световно значимо биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традиционния местен поминък”, район ОВМ Понор.

От мястото на събитието:
Стоян Николов и Силвия Дюлгерова
БДЗП, София

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5178 посещения

OFF

Последно качено » Новини