Календар

Електропреносната мрежа в България все още убива редки видове птици

Електропреносната мрежа в България все още убива редки видове птициЕкип на БДЗП намери загинал от токов удар орел змияр (Circaetus gallicus) в Западна Странджа. Птицата бе намерена под железен стълб от най-опасният тип. Проучването на смъртността при птиците в резултат на взаимодействие с електропреносната мрежа е част от LIFE + проекта „Save the raptors”, изпълняван от БДЗП. БДЗП систематично проучва смъртността при птиците в резултат на взаимодействие с рисковата елктропрносна мрежа от 2004 г. насам в районите обитавани от царски орли.

За контакти:
Димитър Демерджиев
Oтговорник по опазване на царският орел
LIFE + “Save the raptors”
dimitar.demerdzhiev@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10454 посещения

OFF

Последно качено » Новини