Календар

Обнадеждващи резултати за състоянието на ловния сокол (Falco cherrug) в България

Обнадеждващи резултати за състоянието на ловния сокол (Falco cherrug) в БългарияИ през 2009 г. БДЗП продължава работата по опазването на ловния сокол (Falco cherrug) в България, което е финансирано по проект на БиБиСи и Life+ проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата НАТУРА 2000 в България”.

Завършва една от основните фази на проекта за годината – проучването на състоянието на гнездовата популация на този световно застрашен вид в България. Проверката на основните гнездови райони даде обнадеждващи резултати. В три района, където предишните години ловни соколи се придържаха към определени гнездови райони, и през размножителния сезон на 2009 г. редовно бяха наблюдавани възрастни птици. Ловният сокол е установен и в нов, неизвестен досега район, където също има верятност за размножаване.

На 13 март 2009 г. една от двойките ловни соколи извършваше брачни полети и кацаше по високи подходящи за гнездене скали. В края на същия месец птиците не бяха наблюдавани там, като същевременно в района беше установено залагане на отровни примамки от гълъбари (виж снимката). През май 2009 г. безпокойството ни отчасти се разсея, когато отново на мястото отблизо беше наблюдавана мъжката птица.

Изключително труднодостъпните места, в които са последните оцелели и вероятно размножаващи се ловни соколи в България, са най-добрата естествена защита за вида от продължаващите посегателства. В процеса на работа екипите на БДЗП събраха нови данни за ограбване на гнезда на ловни соколи в близкото минало, за хора, системно занимаващи се с подобна дейност. Особена заплаха за вида (и за другите сходни му видове грабливи птици) са гълъбарите, особено тези, които правят незаконни залагания на състезания с гълъби. Именно такива са най-вероятните хора, поставили отровни примамки в района на споменатата по-горе двойка.

През 2008 г. по предложение на БДЗП Министерството на околната среда и водите започна процедура за въвеждане на ДНК тестове с цел предотвратяване на бъдещи посегателства срещу вида. Във връзка с последните случаи на залагане на отрови БДЗП работи в тясно взаимодействие с отдела за разследване на посегателствата срещу птици при RSPB, с оглед прилагане на международния опит за противодействието им и у нас.

На 29 май 2009 г. предсавители на БДЗП се срещнаха с един от най-известните експерти по хищните птици на Сърбия - д-р Слободан Пузич (вляво на снимката), с който беше обменена ценна информация и обсъдени възможностите за взаимодействие по опазването на вида в нашите съседни страни.

За повече информация:
Петър Янков petar.iankov@bspb.org
Димитър Градинаров dimitar.gradinarov@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4058 посещения

OFF

Последно качено » Новини