Календар

Спрян е достъпът на хора до застрашеното гнездо на египетски лешояд в община Провадия

Спрян е достъпът на хора до застрашеното гнездо на египетски лешояд в община ПровадияНа 24.05.2009 г. екип на БДЗП откри, че двойка египетски лешояди на територията на община Провадия и Натура 2000 зона Провадийско-Роякско плато, са загнездили в скална ниша, която е достъпна за хора посредством изграден железен мост с цел развитие на екотуризма.

Още от сутринта на следващия ден БДЗП започна ежедневна охрана на гнездото, а през следобеда след консултация с общината, БДЗП затвори моста за посетители чрез преграждане на съоръжението с бодлива тел.

На 27.05.2009 г. по подаден от БДЗП сигнал, беше извършена проверка от РИОСВ Варна и на община Провадия беше издадено предписание за вземане на допълнителни мерки за ограничаване възможността за гнездови неуспех, който може да бъде причинен от нежелани човешки намеси. Необходимите дейности по окончателно блокиране на достъпа до моста да бъдат извършени под наблюдението на БДЗП.

На 30.05.2009 г. работници от общината под ръководството на БДЗП поставиха метална решетка (3х3 м.) преграждаща достъпа до моста. По време на затварянето на съоръжението поведението на мътещата птица беше непрекъснато наблюдавано със зрителна тръба и въпреки проявените признаци на повишена бдителност поради шума по време на монтажната дейност, птицата не прекъсна мътенето и остана в гнездото си до приключване на работата.

В опазването на гнездото на египетските лешояди БДЗП получи много голяма теренна и логистична подкрепа от местното Туристическо и природозащитно дружество „Орлови скали”, като на 02.06.2009 г. след координация с БДЗП от същото дружество и община Провадия бяха поставени обозначителни табели информиращи посетителите, че моста е затворен и се охранява.

За да бъде осигурена максимална възможност за успешно мътене и отглеждане на малките, БДЗП съвместно с представители на Туристическо и природозащитно дружество „Орлови скали”, гр. Провадия и в сътрудничество с община Провадия и РПУ Провадия ще продължат ежедневната охрана на гнездото.

Създалата се ситуация около застрашеното гнездо на египетския лешояд е един от най-ярките примери в България за недостатъчния контрол върху екологичната съвместимост и въздействието върху околната среда на проектите за развитие на екотуризма. Без адекватна експертна консултация в етапа на планиране и разработване на проектите за развитие на екотуризма, изпълнението им много често се превръща в заплаха за биоразнообразието. Поради тези причини БДЗП оказва необходимата помощ и съвети и предоставя информация на институции и организации кандидатстващи по проекти за развитие на екотуризма в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7228 посещения

OFF

Последно качено » Новини