Календар

„Дишай, България“: ТЕЦ Брикел не може и не трябва да работи в това си състояние

„Дишай, България“: ТЕЦ Брикел не може и не трябва да работи в това си състояниеНационалното обединение на организации, които се борят за чист въздух настоява за подобряване на измерванията на замърсяването от "Брикел", публичност на събранте данни и по-ефективни мерки срещу системните нарушители.

Националното обединение за чист въздух „Дишай, България“ ще настоява пред компетентните органи да не се отменя принудителната административна мярка за преустановяване на работата на ТЕЦ „Брикел“. Причина за това е състоянието на сградата и инсталацията на централата, което застрашава здравето на жителите на град Гълъбово и околните населени места, както и на работниците на компанията, която го оперира.

„Ние категорично НЕ СМЕ против работните места на хората, работещи в ТЕЦ „Брикел“. Ние СМЕ против бездействието на ръководството на ТЕЦ „Брикел“, което е оставило съоръженията си без ремонти и обновление от десетки години и брутално нарушава законите на Република България, с което застрашава здравето, както на своите работници, така и на всички жители на град Гълъбово, а може би и на хората от някои от околните населени места“, се казва в официално писмо на „Дишай, България“ до министъра на околната среда и водите Росица Благоева, копие от което е изпратено и до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и директора на РИОСВ Стара Загора.

Представители на обединението посетиха Гълъбово преди дни след апел за помощ от жители на града и на място се увериха в катастрофалните измерения на екологичната криза, която се разиграва там. От сградата на ТЕЦ „Брикел“ излиза постоянен черен дим (не само от комина, а от целия стар покрив на сградата или т.нар. котелен цех), миризмата от който е непоносима дори и за хора, пребиваващи само за няколко часа в околността. Навсякъде в града летят черни сажди, които освен, че директно се вдишват, попадат също така и в храната и водата на хората. Сградата на топлоцентралата е видимо в лошо състояние. По разкази на местни хора - положението става нетърпимо постепенно в последните 6-7 години, в които разрухата взима връх.

Състоянието на сградата и съоръженията е и главната причина, поради която в атмосферата се отделят неорганизирани емисии - буквално изпод ламарините на разнебитения покрив. По разказ на работници от предприятието липсват обшивки на някои от котлите, както и необходими компоненти на системите за очистване на димните газове.

Трябва промяна в отношението към системните нарушители

„Тъй като нашата мисия и цел като обединение на граждани от над 10 български града е постигането на нормите за чистота на въздуха в цялата страна и сме до болка наясно какви са вредите за човешкото здраве от замърсения въздух, ние внимателно следим казуса „Брикел“ както по медиите, така и чрез документи, получени по силата на Закона за достъп до обществена информация, от където сме информирани за хронологията на събитията след множество граждански сигнали, пускани години наред“, се казва още в писмото на „Дишай, България“ до министър Благоева.

В него се напомня и че на оператора на ТЕЦ „Брикел“ и депото за неопасни отпадъци от дейността на централата многократно са образувани административно-наказателни производства, свързани с редица нарушения, сред които:

- превишаване на разрешения капацитет на инсталацията;
- дългогодишно изгаряне на неразрешени с КР видове горива - в случая биомаса и RDF, и отчитането на по-малко емисии на въглероден диоксид;
- нерегламентирано неорганизирано изпускане на емисии, идващо от сгуроотвала към теца, както и от сградата на котелния цех;
- неспазване на условията за пускане и спиране на енергийните котли;
- нерегламентирано изпускане на емисии на вредни вещества през комин 2 извън случаите, разрешени в комплексното разрешително;
- нерегламентирано заустване на отпадъчни и охлаждащи води в р. Сазлийка и яз. Розов кладенец.

От обединението настояват също ИАОС да постави измервателна станция съгласно законовите изисквания, така че да се установи реалния принос на ТЕЦ „Брикел“ в замърсяването, като данните бъдат обществено достъпни в момента в който са налични.

„Дишай, България“ отправя и апел да бъде направен емисионен и инструментален контрол на емисиите на централата според Наредба 6/99 г. и наредбата, регламентираща допустимите емисии от големи горивни инсталации (ГГИ), като данните от измерванията бъдат обществено достъпни в момента, в който са налични.

Гражданите на България и работещите в страната ни заслужават нормални условия за живот и работа, съответстващи на 21-ви, а не на 18-ти век.

Предлагаме на внинамието ви и няколко снимки от ТЕЦ „Брикел“, с подобни на които със сигурност разполагат в голям брой в МОСВ - изпращани през годините под формата на граждански сигнали, тук: https://we.tl/t-zg1xpKDlPZ

За „Дишай, България“

„Дишай, България“ е национално обединение на граждански сдружения от много части на България с опит в борбата за по-добро качество на въздуха.То бе официално създадено на 18 юни 2022 година от граждански организации от цялата страна за да отговори по-ефективно на един от най-сериозните екологични и здравни проблеми на България – замърсения въздух.

Организациите - учредители са от 11 ключови града, имащи проблем със замърсяването на въздуха – София, Пловдив, Русе, Девня, Благоевград, Велико Търново, Димитровград, Перник, Нова Загора, Павликени, Сухиндол, като в момента към нас в процес на присъединяване са още организации. Членове на обединението са: сдружение „Дишай, Девня“, сдружение „Дишай, Русе“, сдружение „Дишай, Перник“, гражданска платформа „Дишай Пловдив“, гражданска платформа “Благоевград диша“, „Дишай, Димитровград“, „Дишай, Велико Търново“, „Аз решавам“ - Павликени и Сухиндол, сдружение „Инициативи за Пловдив“, Екологично сдружение „За Земята“, „Нова Загора иска да диша”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2088 посещения

OFF

Последно качено » Новини