Календар

320 европейски града вече ограничават замърсяващите автомобили, за да намалят токсичното замърсяване на въздуха. Кога София ще е един от тях?

320 европейски града вече ограничават замърсяващите автомобили, за да намалят токсичното замърсяване на въздуха. Кога София ще е един от тях?320 европейски градски региона вече ограничават по-старите превозни средства, които обикновено са по-замърсяващи, чрез зони с ниски емисии от транспорта (ЗНЕ). Това е увеличение с 40% спрямо ЗНЕ през 2019 г., според ново изследване на Кампания за чисти градове (Clean Cities Campаign), в която За Земята участва като партньор [1]. София е на прага да се сдобие с такава зона по предложение на Столична община, която да влезе в действие от 01.12.2022 г. Това е необходима и доказала своите ползи за по-чист въздух в града мярка, за която от За Земята апелираме от години.

На 21 юли предстои Столичен общински съвет да гласува предложението и София да стане 321 град на картата на Европа с градове ограничили достъпа на замърсяващите автомобили в своята среда. Но дали кметът си е свършил работата и може ли да се похвали със заявка за количество спестени емисии от транспорта и брой по-малко коли, който се движат в централната градска част благодарение на ЗНЕ?

Макар и да подкрепяме принципното ѝ въвеждане, от За Земята заявихме в публичната консултация по темата, че не подкрепяме ЗНЕ в настоящия ѝ вид и призоваваме за отлагане на приемането ѝ до есента, като Общината използва времето до тогава за отстраняване на редица слабости в своето предложение.

Същевременно лятото е в разгара си и много европейци са на път за лятната си ваканция. Всички 10 от най-популярните туристически градове в Европа към момента не допускат в границите си движение на много от ЕВРО категориите бензинови и дизелови превозни средства, особено автомобили [2].

Любимата на туристите Италия има 172 ЗНЕ, повече от всяка друга европейска страна. В Германия функционират 78 ЗНЕ, в Обединеното кралство - 17, в Холандия - 14 и във Франция - 8. Португалия има само една ЗНЕ, в Лисабон. Много малко ограничения са в сила в страните от Централна и Източна Европа, като Полша и България се готвят да приложат ЗНЕ през следващите месеци.

Замърсяването на въздуха представлява извънредна ситуация за общественото здраве, според Световната здравна организация, причинявайки повече от 300 000 преждевременни смъртни случая годишно в ЕС. Моторните превозни средства са водеща причина за мръсния въздух в градовете. Проучвания показват, че ЗНЕ осигуряват значителни подобрения в качеството на въздуха и имат положително въздействие върху търговията и местния бизнес. Повечето жители искат всички бензинови и дизелови автомобили постепенно да бъдат възпрепятствани да влизат в градовете, според скорошно проучване.

ЗНЕ се простират в предградия, прилежащи градове и околовръстни пътища, влиянието им не е ограничено до градския център, както би било в София. Голяма част от тях забраняват влизането на дизелови автомобили със стандарт Euro 4 (или по-стари) и бензинови автомобили с Euro 3 (или по-стари) [3], но някои позволяват и достъп до ЗНЕ срещу заплащане. При нас автомобили от екологична група трета (като само част от тях покриват стандарт ЕВРО 3) няма да бъдат засегнати от ЗНЕ в сегашния ѝ вид дори и през 2028 г.

Броят ЗНЕ се очаква да нарасне с 58% до 2025 г., като достигне 507 броя според проучването въз основа на договорени планове или законови задължения. Растежът ще бъде най-силен в туристическата Испания, където 146 нови ЗНЕ ще бъдат въведени до 2024 г., докато във Франция 34 нови ЗНЕ ще бъдат в сила до 2025 г. ЕС е с намерени скоро да изиска от 424 градски зони, сред които е и София, да напишат или актуализират планове за устойчива градска мобилност, които да включват нови или по-амбициозни изисквания към ЗНЕ.

Графика на растежа на ЗНЕ в Европа

27 съществуващи вече ЗНЕ ще станат по-строги, включително в Лондон и Париж, двата най-големи европейски туристически града, плюс Амстердам, 7-ият по популярност. Париж, Амстердам и Копенхаген са готови да откажат достъп на всички бензинови и дизелови превозни средства до края на 2030 г., последвани от Брюксел през 2035 г. Този списък ще се разшири, след като 100 града тази пролет обещаха да станат климатично неутрални до 2030 г.
Драгомира Раева от За Земята коментира: “Макар че София е сред тези 100 града, към момента няма работещи или планирани политики, които да индикират действителни намерение на Столична община, че това може да стане реалност. Предложението за ЗНЕ, каквото е в момента, също не е в подкрепа на климатичната неутралност на нашия град, тъй като практически не цели да ограничи употребата на личните автомобили и емисиите на парникови и замърсяващи газове отделяни от тях.”.

Схемата на ЕС за 360 милиона изисква всички европейски градове да бъдат въглеродно неутрални до 2050 г. Очаква се ЕС да спре и всички продажби на автомобили с вътрешно горене до 2035 г., включително хибриди. Големите производители на автомобили подкрепят целта, включително Volkswagen, Mercedes, Ford и Volvo.

Зоните с ниски емисии набират популярност през последните години и се прилагат все повече в цяла Европа. Техните цели, нива на амбиция, размер, обхват и график за етапно въвеждане на нови ограничения варират в зависимост от местния и националния контекст, което означава, че няма универсална формула за прилагане, която е валидна и успешна навсякъде. Но има принципи и подходи, които могат да се приложат към всички ЗНЕ, за да се гарантира тяхната ефективност.

Тук са посочени основните елементи, които определят успеха на една зона с ниски емисии (въз основа на преглед на литература, примери за най-добри практики и насоки, предоставени от експертни групи като C40 cities или проекта ReVeAL финансиран от ЕС). Част от тях са само частично адресирани, а други напълно пропуснати от Столична община при разработването на предложението за ЗНЕ за София.

7-те стъпки за създаване на успешна ЗНЕ:

1. Дефиниране ясно на целите, територията, обхванати МПС и срокове при проектирането на ЗНЕ - частично изпълнено от СО.

2. Предварителна комуникация и ангажиране на гражданите и бизнеса в процеса - напълно игнорирано от СО.

3. Осигуряване на ефективно и справедливо прилагане - по-скоро непредвидено от СО.

4. Въвеждане на допълнителни мерки, особено за насърчаване на алтернативи като активна мобилност, градски и споделен транспорт - напълно игнорирано от СО.

5. Предоставяне на целева финансова подкрепа на най-уязвимите групи (например на домакинства с ниски доходи) и, когато е необходимо, на местни бизнеси - напълно игнорирано от СО.

6. Мониторинг на ефектите - напълно игнорирано от СО.

7. Задаване на обвързваща и прогресивна времева рамка за пълно преминаване към зона с нулеви емисии най-късно до 2030 г. - напълно игнорирано от СО.

Въз основа на примери за най-добри практики от цяла Европа, една добре проектирана ЗНЕ трябва да:

▶ Бъде толкова голяма, строга и добре приложена, колкото зоната с ултра ниски емисии в Лондон

▶ Бъде максимално приобщаваща, добре комуникирана и гледаща напред като ЗНЕ на Амстердам

▶ Осигурява поне толкова алтернативи и мерки за подкрепа като Париж

▶ Комбинира мярката с цялостно преработване на транспортните планове като Гент

▶ Постигне гъвкав баланс чрез дневен таван на позволени преминавания като в Брюксел.

Изследването е проведено от Кампания за чисти градове (Clean Cities Campaign), общоевропейска коалиция, която настоява и работи за по-здравословни градове.

Материали за публикуване.

Връзки към изследването на английски език (превод на български ще бъде разпространен до края на месец юли от За Земята):
- Тенденции за развитие на зоните с ниски и нулеви емисии в Европа:
The development trends of low and zero-emission zones in Europe

- Подкрепящ документ с насоки: 7 стъпки за създаване на ефективни зони с ниски емисии:
Supporting guidance document: The 7 steps to create effective low-emission zones
-Графики и видео по темата за публикуване

Бележки

[1] Статистическите данни за ЗНЕ идват от Urban Access Regulations Database, поддържана от Европейската комисия.

[2] Statista измерва популярността на дестинациите въз основа на броя пренощуващи туристи. Всичките първи десет града имат ЗНЕ, а именно Лондон, Париж, Берлин, Мюнхен, Стокхолм, Хамбург, Амстердам, Рим, Мадрид и Виена. Автомобилите са освободени от регулациите на ЗНЕ във Виена. Истанбул е изключен, тъй като е частично извън европейския континент.

[3] ЗНЕ все още не се прилагат за лични автомобили в Австрия и Дания. В останалите случай европейските ЗНЕ най-често ограничават частните бензинови автомобили и микробуси със стандарт Eвро 3 или по-стари. Изключение са Обединеното кралство, където ЗНЕ са по-стриктни (Eвро 4), и Германия, където са по-слаби (Eвро 1). ЗНЕ навсякъде са по-строги за дизелите, като ограничават достъпа на превозни средства от категории Евро 4 или 5; в Обединеното кралство са най-стриктни и засягат предимно категории Евро 5 или 6 (и всички по-стари)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1495 посещения

OFF

Последно качено » Новини