Календар

Управляващи и граждански организации ще дискутират реформата в горския сектор

Управляващи и граждански организации ще дискутират реформата в горския секторПублична дискусия на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство” ще се проведе на 17 януари, понеделник от 13 до 15 ч. в хотел „Балкан София“. Срещата се организира съвместно от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация и Български ловно-рибарски съюз.

За участие в дискусията са поканени премиерът Кирил Петков, ресорните министри, представители на парламентарните групи, както и възможно най-широк кръг професионални групи, работещи по темите за горите.

В началото на декември нашите организации изпратиха становищата си по темата както до правителството, така и до Народното събрание. Въпреки че работим в различни сфери и мненията ни по други обществено значими теми понякога се различават, всички горепосочени организации сме единодушни, че е необходимо да се създаде самостоятелно ведомство за горите (Държавна агенция) на пряко подчинение на Министерския съвет.

В рамките на Министерство на земеделието, храните и горите са съсредоточени сериозни по обем и разнообразни като тематика сектори и политики, което възпрепятства управлението на горските ресурси като приоритет и ги поставя по-скоро в позиция за запълване на бюджетни дефицити. Смятаме, че самостоятелна Държавна агенция по горите (ДАГ) ще има по-реална възможност да влияе, актуализира, защитава и изпълнява политиките, свързани с горите (горите са хоризонтален въпрос, свързан с множество сектори).

Бяхме обнадеждени, че тази ключова промяна за сектора ще се случи, след като с постановление на министерски съвет от 30 декември бе възложено на министъра на земеделието да изготви проект за изменение на Закона за горите в тази посока. Крайният срок за финализирането на реформата е 28 януари. Все още обаче проектът не е дискутиран нито в публичното пространство, нито на експертно ниво.

България има нужда от работеща Държавна агенция за горите, която да приоритизира именно справянето с предизвикателствата в този сектор. Както сме посочили и в становищата си, горите могат да се управляват самостоятелно без нужда от увеличаване броя на правителствените служители и допълнително натоварване на бюджета. Преструктурирането на ведомството е важно да се случи не само по документи.

Именно тази необходимост, както и изтичащият срок за финализиране на реформата, ни подтикнаха да организираме дискусионната среща.

Срещата е със следния планиран дневен ред:

13 – 13:05 ч: Представяне на участниците и регламент на срещата: Пролет Велкова (модератор)

13:05 – 13:15 ч: Уводни тези за позицията на кабинета по планираната реформа– представител на Министерски съвет

13:15 – 13: 30 ч: Представяне на позициите на граждански и професионални организации (до 2 минути на участник):

1. Социални и политически причини за обединение на горския сектор като едно политическо ведомство, включващо ИАГ, държавните предприятия, Агролеспроект, горската политика и законово регламентиран специализиран контрол.
– Анелия Иванова, КТ Подкрепа
2. Значение за дърводобива на бъдещата самостоятелна агенция по горите – Цветан Цонев, Асоциация на дърводобивните фирми
3. Управление и контрол на ловното стопанство при самостоятелно горско ведомство – Валентин Карамфилов , БЛА
4. Лесовъдската гледна точка към нуждата от самостоятелна горска агенция – Иван Палигоров, СБЛ
5. Важността на самостоятелно управление по горите за местните общности - Тихомир Томанов АОГ
6. Природозащитни аргументи за нуждата от самостоятелна агенция по горите – Добромир Добринов, WWF-България
7. Необходими функции и звена на новото правителствено звено по горите - Антоний Стефанов, Булпрофор
8. Политически функции на самостоятелна агенция по горите – Вера Стаевска, Зелени закони

13:30 – 14:15
- Позиции на участници от изпълнителната власт
- Позиции от представители на ресорните парламентарни комисии

14:15 -15:00 Обща дискусия и заключения (изказвания до 4 минути на участник)

Повече информация за нашите становища по темата можете да видите тук:
1. Коалиция „За да остане природа в България“
http://forthenature.org/news/4387
2. КТ Подкрепа https://podkrepa.org/2021/12/pozicia-kt-podkrepa-politika-upravlenie-gorsko-stopanstvo/
3. СЛБ http://bulgarian-foresters.org/news/view/132.html
4. АОГ http://aog-bg.org/?p=4202
5. БУЛПРОФОР https://www.facebook.com/BULPROFOR/posts/6843643622320229

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

824 посещения

OFF

Последно качено » Новини