Календар

Българският съд се консултира със Съда на Европейския съюз по делото срещу замърсяването от „ТЕЦ Марица изток 2“

Българският съд се консултира със Съда на Европейския съюз по делото срещу замърсяването от „ТЕЦ Марица изток 2“Противоречи ли разрешителното за работа на „ТЕЦ Марица изток 2“ на стандартите за подобряване на качеството на въздуха в Европейския съюз? Това е в основата на въпросите, които Върховният административен съд изпрати към Съда на Европейския съюз в Люксембург. Запитването е направено по делото на „Грийнпийс“ - България и Екологично сдружение „За Земята“ срещу разрешително за работа на „ТЕЦ Марица изток 2“ от 2018 година. То дава право на централата да не спазва екологичните норми за серен диоксид и живак без краен срок и без план за справяне с вредните емисии.

„Стъпка в правилната посока е, че българският Върховен административен съд постави под въпрос наложилата се практика разрешителните на централите да се издават без да се оцени съществуващото замърсяване.“ коментира адв. Регина Стоилова.

В резултат на тази грешна практика, на трите централи в района — „ТЕЦ Марица изток 2“, „КонтурГлобал Марица изток 3“ и „Ей И Ес-3С Марица изток 1“, се разреши да не спазват емисионните стандарти, макар Гълъбово да е единственото място в Европейския съюз, където системно и постоянно се нарушават нормите за опазване на човешкото здраве за серен диоксид. Съдът на Европейския съюз ще отговори и дали при разглеждане на искане за такива разрешения трябва да се вземе предвид Програмата за качество на въздуха в района.

„Очакваме, че с тълкуването на Съда на Европейския съюз ще бъде внесена повече яснота в хаоса от необмислени и несинхронизирани политически решения за спасяването на най-голямата въглищна централа, с които не се търсят алтернативи за тези, които имат най-голяма нужда от това — заетите във въглищния сектор и засегнатите от замърсяването“, допълва Меглена Антонова, ръководител на кампаниите в „Грийнпийс“ - България.

Делото на двете екологични организации пред българския съд продължава повече от две години, след като Старозагорският административен съд на първа инстанция отказа да отмени разрешението на централата да работи безсрочно без да спазва законовите норми за вредни емисии. Съдът в Стара Загора потвърди, че „ТЕЦ Марица изток 2“ замърсява въздуха и на Гърция, но заключи, че не са необходими действия от страна на администрацията, защото замърсяването на територията на съседна държава не е „значително“. Делото продължи на втора инстанция във Върховния административен съд.

Държавната „ТЕЦ Марица изток 2“, за която всички учихме в училище клишето, че е гръбнак на българската енергийна система, отдавна не само замърсява извън допустимите норми, но и е затънала в сериозни дългове. След години пренебрегване на фактите, преди седмица стана ясно, че през 2020 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ е ударила поредното дъно и е регистрирала историческа загуба от 341 млн. лева. Междувременно служебният министър на енергетиката Андрей Живков официално обяви, че централата е в критично финансово състояние, без каквато и да е перспектива за бъдещето и далече от каквато и да е конкурентоспособност на енергийния пазар. „Грийнпийс“ - България следи финансовото състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“ и за да улесни всеки, който проявява интерес по темата, създаде интерактивна инфографика с държавната помощ и другите проблеми с работата на централата.

На този етап изглежда, че губим пари и здраве заради остарели технологии, затова е крайно време да започнем да планираме поетапно закриване на замърсяващите централи като „ТЕЦ Марица изток 2“. Въпреки това възможностите, които предлагат възобновяемите източници на енергия, могат да помогнат и изцяло да трансформират зависими от въглища региони като Старозагорския. Регионалните планове за справедлив преход, които държавите членки трябва да изготвят в рамките на Механизма за справедлив преход към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика, дават възможност за планиране и финансиране на дейности с безпрецедентен замах, който да гарантира чисто и стабилно бъдеще за регионите, зависими от въглищата, в здравословна околна среда.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2059 посещения 2 коментара

Коментари

 1. W
  2021-06-19 00:36:42

  Преминаване От Въглища Към Батерии В Електроцентрала В Мериленд

  Talen Energy инсталира 20 MW батерия на мястото на пенсионирана генерираща станция, работеща с въглища. Това е експеримент, който може да доведе до общо 1 GW батерии на други места.

  Talen Energy експлоатира редица съоръжения за производство на изкопаеми горива, които доставят електроенергия към средноатлантическата мрежа PJM. Едно от стопанствата му е заводът на HA Wagner точно надолу по река Патапско от Балтимор. Наскоро Тален затвори едно звено в съоръжението на Вагнер. Според Canary Media ,

  Капакът е построен през 50-те години и оттогава изпомпва електричество и токсични емисии. Коул Мюлер, който ръководи автопарка на Talen за изкопаеми горива, казва, че спирането на съществуваща електроцентрала има негативни последици за местната общност. „Ако просто го пенсионирате, имате значителна загуба както за работните места, така и за данъчната основа и за общностите като цяло.“

  Вместо това, Talen инсталира съоръжение за съхранение на батерии от 20 MW на територията на затворената площадка. Това е експеримент, който през следващите години може да доведе до 1 гигават съхранение на батерии в съоръженията на Talen. „Това е първият от много надеждни преходи от въглища към нисковъглеродни източници и батерии“, казва Мюлер. „Всъщност става въпрос за декарбонизиране - инвестиране в общностите и продължаване на предоставянето на възможности за нашите хора.“

  Тъй като батериите не отделят въглеродни емисии или замърсяване на въздуха на място, превключвателят може да подобри качеството на въздуха за общностите около растенията. Тази полза от екологичната справедливост е особено важна в гъстите градски зони като Балтимор.

  Ако първата експериментална батерия се окаже успешна, компанията може да увеличи съхранението на батерията в завода на Вагнер до 115 MW и да инсталира батерии с капацитет за съхранение до 300 MW в друго съоръжение в бъдеще, тъй като повече станции за производство на изкопаеми горива се извеждат офлайн.

  Talen работи с разработчика на батерии Key Capture Energy за изграждането на 20 MW система като доказателство за демонстрация на концепция. Сравнително малкият му размер позволява рационализиран процес на одобрение, но той ще действа като всяка друга търговска електроцентрала, като наддава на пазарите на PJM за капацитет, спомагателни услуги и енергиен арбитраж.

  Мюлер казва, че има няколко предимства при инсталирането на акумулаторни батерии в по-старите електроцентрали. Например сайтовете вече са изчистени, за да експортират определено количество енергия към мрежата, така че не са необходими скъпи надстройки на мрежата. „Ако системата може да обработва 100 мегавата въглища, тя може да обработва 100 мегавата мощност на батерията“, казва Мюлер.

  Също така, повечето съоръжения за въглища разполагат с достатъчно място за инсталиране на батерии, като остава много за изграждане на слънчеви ферми наблизо. Това означава, че не са необходими пари за закупуване на земя, за да се премине към възобновяема енергия.

  Съхранението на батерията се различава от станцията за производство на въглища. От една страна, батериите могат да доставят електричество само за ограничен период от време. От друга страна, батериите могат да реагират незабавно на търсенето, докато въглищната централа може да отнеме до един ден, за да се увеличи. Тази гъвкавост ще стане по-ценна, тъй като новото производство на енергия от възобновяеми източници и старите пенсионни инсталации правят енергийните пазари по-нестабилни.

  Джеф Бишоп, главен изпълнителен директор на Key Capture, казва, че преминаването от въглища към батерии е по-лесно от преминаването от въглища към газ, тъй като разработчиците не трябва да се уговарят за доставка на неестествен газ. „Доста бързо можете да вземете съществуващия капацитет и да го прехвърлите към акумулиране на енергия“, казва той.

  „Доколкото ми е известно, това е първата батерия във въглищен завод навсякъде“, добавя Бишоп. „С хората, които притежават поколение [въглища], става все по-разбираемо, че преходът се случва и те могат или да бъдат част от него, или да бъдат изоставени.“

  https://cleantechnica.com/2021/06/18/switching-from-coal-to-batteries-at-power-plant-in-maryland/

 2. Grainis
  2021-06-08 10:42:51

  Всяка Въглищна или друга Фосилна Централа може да бъде преустроена бързо и евтино, не само да ГОРИ, но и да ПРОИЗВЕЖДА и да изнася за десетки милиарди евро, чист Водород и Водород-Хибрид (SOH, MOH Gas) на себестойност, близка до нула.

  https://coal-to-gas.alle.bg

  Въглищата са идеална карбонова суровина за чисто производство на дизел, бензин, метанол, етанол, метан, ДМЕ, полимери, торове, с помощта на Водород, чрез Цикъла на Фишер-Тропш, така че Въглищните Мини ще продължат да работят с пълна пара и няма да се съкращават миньори.

  Технологията "Вертикална Ферма" също би могла да бъде приложена, за производство и захранване котлите на ТЕЦ-овете с бързорастяща (1м/ден) Бамбукова или Келпова Биомаса, или Експорт на 100% СО2 - Неутрални БиоГорива - Прахово Гориво за Dust Burners & Turbines (wtsab.com), Биогаз, БиоМетан (и БиоВодород от него), БиоЕтанол, БиоДизел (https://biodizel.alle.bg), Храни, Масла, Протеини, Добавки, Фуражи, Торове, Пулпове, Влакна и CCUS-Строителни Материали, складиращи СО2 за десетилетия, на Нулева Себестойност.

  https://vertikalna-ferma.alle.bg
  https://biodizel.alle.bg
  https://nula-energia.alle.bg
  https://horti-energy.alle.bg
  https://bamboo-economy.alle.bg

OFF

Последно качено » Новини