Календар

Стартира записването за обучения за граждани в цялата страна

Стартира записването за обучения за граждани в цялата странаНов проект на БДЗП дава възможност на граждани, местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации да научат повече за природозащитното законодателство и да развият умения, полезни за опазването на българската природа.

Обученията са няколко типа: присъствени обучения, практики на терен за наблюдение и мониторинг на птици и уебинари, както следва:

Присъствените обучения ще се проведат в пет града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов от 29 февруари до 15 март 2020г. Програмата ще включва запознаване със законодателството в областта на околната среда и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

10 обучения, включително практика на терен в 5 града в страната – София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна в периода 1 март-20 април 2020 г. Целта е повече млади хора да могат да участват в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната, чрез иновативното приложение SmartBirds Pro, както и за прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картиране за целите на българския Атлас на гнездяшите птици.

7 уебинара, за онези от вас, които нямат възможност да участват в присъствената форма. Уебинарите ще се състоят в периода 25 март-25 юни 2020 г.

Записването започва сега и ще продължи до 17 февруари 2020г. Единственото, което трябва да направите е да попълните Формуляр за участие в обучения "Граждани за природата“ и вашата заявка ще дойде направо при нас. След това ние ще се свържем с вас за повече подробности.

В края на тези обучения участниците в тях на местно ниво ще могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, да участват в попълването и ползването на база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Всички обучения се организират от Българско дружество за защита на птиците в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1115 посещения

OFF

Последно качено » Новини