Календар

За голяма част от защитените зони в България на мрежата НАТУРА 2000 не е определен режим за опазването им

 За голяма част от защитените зони в България на мрежата НАТУРА 2000 не е определен режим за опазването им Управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население все още не е ефективно, установи Сметната палата с одита на изпълнението „Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата” за периода 2016 - 2018 г. Вижте повече информация и докладите на сайта на институцията

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1315 посещения

OFF

Последно качено » Новини