Календар

ЧЕЗ разпределение и БДЗП стартират общ проект за опазване на птиците

ЧЕЗ разпределение и БДЗП стартират общ проект за опазване на птицитеПроектът е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз

ЧЕЗ Разпределение стартира общ проект с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в полза на птиците. Официалният старт на проекта беше даден на 19 декември 2017 г. на пресконференция в София, на която присъстваха представители на ЧЕЗ и БДЗП, медиите, РИОСВ, природни паркове и НПО, работещи по темата.

Проектът, чието пълно име е “Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, е с продължителност 5 години и е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. В рамките му ще бъдат изолирани 4000 опасни електрически стълба, 40 км въздушните проводници ще бъдат маркирани с 3600 „дивертори“, за да са видими за птиците, и ще бъдат монтирани 900 платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда. Ще бъдат разработени, произведени и тествани и стандарти за безопасни за птиците електропроводи. Предвидено е проектът да разработи национални стандарти за безопасни за птиците електроп