Календар

Публично съобщение във връзка с проведена правителствена среща по темата строителство на магистрала Струма през Кресненски пролом на 5.10.2017 в град Симитли

Публично съобщение във връзка с проведена правителствена среща по темата строителство на магистрала Струма през Кресненски пролом на 5.10.2017 в град СимитлиВъв връзка с организирана от правителството и община Симитли на 5.10.2017 г. в град Симитли среща под наслов „Автомагистрала Струма и перспективите за реализация на инвестиционни проекти в Югозападна България“ коалицията на неправителствени организации „Да спасим Кресненското дефиле” заявява следното:

1. Направените от водещи държавни лица преди и по време на срещата на 5.10.2017 в град Симитли крайно емоционални и непрофесионални изявления граничат в някои свои части с клевети и откровени лъжи. Освен това те са опит за предопределяне избора на алтернатива от най-високо държавно ниво преди да е завършила процедурата по ОВОС, която би следвало да е независима и без външен натиск. Изявленията на некомпетентни министри с нищо не помагат за бързото, законосъобразно и в интерес на обществото изпълнение на проекта. Напротив – приближават момента на неизбежните санкции, ако МОСВ реши да се вслуша в техните думи.

2. С решение по ОВОС 1-1/2008 на Министъра по околна среда и водите е съгласувано строителството на магистрала Струма през Кресненския пролом. Според задължителната за изпълнение точка I.3.2 на това решение цялата магистрала следва да бъде проектирана и построена по тунелен вариант или по източен обход на изток от резерват Тисата – извън Кресненското дефиле. Условие I.3.2 е взето след като е приет доклада за съвместимост на проекта със зоните от НАТУРА 2000 и европейското законодателство и е задължително, както за българското правителство, така и за Европейската комисия.

3. Построяването на магистрала Струма по алтернатива извън Кресненското дефиле (тунел или „пълна източна”) е единственият начин:
• Да бъде завършен проектът за строителство на магистрала Струма в съответствие със законодателството и без да се загубят средствата за нейното строителство
• Да се сведе съществуващият път в Кресненско дефиле до регионален. Това е единственият начин да се гарантира безопасността на движението за хората в дефилето – местни земеделци и животновъди, туристи, практикуващите водни спортове, рибари. За всички, тях по цялата дължина на дефилето, движението е възможно или в много тесен банкет или даже единствено направо върху пътното платно, което прави пътя критично опасен при наличие на транзитен трафик.
• Регионалният път е единственият начин за осигуряване на реална връзка между населените места в общините Кресна и Симитли и задължително условие за тяхното икономическо развитие и развитието на туризма, земеделието и животновъдството в района.
• Това е и единственият начин да се решат сериозните проблеми с опазването на природата и нарушаването на европейското природозащитно законодателство и оттам въобще проектът да бъде завършен с европейски средства и в рамките на европейското законодателство.

4. Задължение на държавата в лицето на МОСВ е при провеждане на процедурите по ОВОС и оценка за съвместимост да направят оценка на всички законосъобразни алтернативи за изпълнение на проекта. В рамките на проведената процедура по ОВОС и ОС в Министерския съвет и МОСВ е представена алтернатива за изграждане на АМ „Струма“ с тунелен вариант от 12 отсечки съвместно със скоростна жп линия. Въпреки, че тази алтернатива отговаря на законовите изисквания на решение по ОВОС 1-1/2008 и че при спазване на нужните мерки за намаляване на въздействията тя решава проблемите с опазване на природата – тя не е включена в докладите по ОВОС и ОС без никакви мотиви. Следва да напомним законовите задължения на компетентните органи да оценят всички алтернативи в рамките процедурата по ОВОС и ОС, и че неспазването на законите води до неблагоприятни последствия за изпълнението на проекта.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

705 посещения

OFF

Последно качено » Новини