Календар

Покана за участие на НПО в обучение за работа с фондовете на ЕС

Покана за участие на НПО в обучение за работа с фондовете на ЕСАнализ на проблемите на неправителствените организации (НПО) при достъпа и работата с финансиране по оперативните програми показва, че една от нуждите е да се повиши капацитета на НПО по отношение на финансово управление на организацията. В рамките на проект „Мисията възможна” Българско дружество за защита на птиците и Българският център за нестопанско право организират серия от еднодневни обучения в три града в България за представители на НПО.

Партньорството на държавните институции с гражданските организации за достъп до оперативните програми продължава да бъде предизвикателство и за двете страни. За да имат българските НПО пълноценен и ефективен достъп до средствата, предоставяни от Европейския съюз - един от най-големите донори в България, са необходими целенасочени действия за изграждане на капацитет за управление на финансово стабилни и прозрачни организации.

Датите на обученията са както следва:
Велико Търново – 09.02.2016 г.
Пловдив – 10.02.2016 г.
София – 16.02.2016 г.
Конкретните зали за провеждане на обучението във всеки град ще ви бъде потвърдено по-късно.

Ако желаете да се включите в обучението, моля, изпращайте попълнена регистрационна форма до 29.01.2016 г. на имейл адрес maria.kiriakova@bspb.org.

Програмата на обучението

Организаторите поемат следните разходи на участниците в обучението:
- Пътни разходи – билети за автобус или влак
- Разходи за обяд и кафе паузи
- Разходи за материали

Проектът "Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. За повече информация http://www.ngobg.info и www.ngogrants.bg, както и сайтовете на БДЗП www.bspb.org и на БЦНП www.bcnl.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2339 посещения

OFF

Последно качено » Новини