Календар

Награди отличиха постиженията в борбата с престъпленията срещу природата за 2015 година

Награди отличиха постиженията в борбата с престъпленията срещу природата за 2015 годинаНа 3 ноември в пресклуба на БТА се проведе заключителната пресконференция във второто издание на кампанията за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа „Аз пазя горите и орлите на България“. На събитието бяха представени номинациите, които бяха получени в тазгодишното издание на кампанията и бяха раздадени наградите. Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.

Целта на кампанията е да постави фокуса на обществения интерес върху престъпленията срещу природата, да стимулира и професионалистите, и обикновените хора да обръщат повече внимание и да бъдат по-будни, когато станат свидетели на посегателства срещу природата.
Международната търговия с диви животни и растения е един от основните фактори за бързото намаляване на много видове от флората и фауната. Причината за това е, че по правило тя е насочена към едни от най-атрактивните и по тази причина най-застрашени от изчезване техни представители, които често се срещат в ограничен брой.
Ежегодно негови жертви стават над 10 милиона растения, животни, техни части и производни. Годишният оборот на незаконната търговия с растения и животни възлиза на около 22,1 милиарда долара (по данни от 2009 г.). По различни конвенции за защита на видовете влизат над 13 000 различни видове птици и бозайници, около 6000 вида влечуги и риби, стотици хиляди видове безгръбначни и повече от 25 000 вида растения.
Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ се организира за втора поредна година в рамките на проекта „Горите на орела“ от ИАГ и БДЗП. Амбицията на организаторите е да стане традиция и да я организираме всяка година, а от следващата година планираме приемът на номинации да тече целогодишно.
Тази година получихме 9 номинации от различни институции и различни краища на страната. Журито, което оцени номинациите беше в състав: журналист от в. Капитал, представители на ИАГ и БДЗП. Критериите за оценка включваха: инициативност, познаване и прилагане на нормативната уредба, постоянство, работа с държавни и общински органи и оригиналност в подхода.
Наградените
Красимир Киров, началник на РПУ-Царево от 2013 г. Под ръководството му са образувани 15 броя досъдебни производства за незаконна сеч и незаконен лов на дивеч, като при по-голяма част от тях разследванията са приключили с присъди на Районен съд гр.Царево.
Предаването „Господари на ефира“ е номинирано за две серии от репортажи на репортера Илиян Велков – Незаконен пазар за птици в Пловдив и Незаконна търговия с диви птици.
Момчил Петров работи в направление "Биологично разнообразие“ на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. През 2015 година участва в две акции за незаконен улов на птици с капани.
Ренета Пеева Пеева е старши разследващ полицай към отдел “Разследване” при Областна дирекция на МВР Бургас. Инспектор Пеева е номинирана за приноса ù по случая на британския гражданин Ян Рос. Бургаският окръжен съд присъжда на Ян Рос 6-месечна условна присъда и глоба от 5 000 лв.
Десислава Славова е главен експерт отдел „Защита на природата“, РИОСВ – София. Номинирана е за работата си по три случая свързани с предотвратяване с търговия на защитени видове животни.
Владимир Пенчев е началник отдел "Защита на природата" в РИОСВ - София. През изминалите години е участвал в множество акции на РИОСВ - София за ограничаване на незаконната търговия с пойни птици на животинския пазар "Подуяне" в гр. София. Активно се е занимавал с предотвратяване на трафика и незаконната търговия с видове от конвенцията CITES.
Красимир Огнянов и Иван Иванов са младши полицейски инспектори в Районното управление на МВР – Крумовград. Номинирани за залавянето на две лица, унищожили 17 костенурки.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2106 посещения

OFF

Последно качено » Новини