Календар

Предизвикателства и възможности пред туризма в планините и защитените територии на България - 5-тата международна научно-практическа конференция

Предизвикателства и възможности пред туризма в планините и защитените територии на България - 5-тата международна научно-практическа конференцияКонференция с международно участие, с подкрепата на Френския културен институт, част от 6-тия Фестивал „Зелени дни”, София

Приветствени слова от:
- Любомир Попйорданов, председател на Българска асоциация за алтернативен туризъм
- Ирена Георгиева, заместник-министър, Министерство на туризма
- Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите
- Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата

Организатори на събитието са Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) съвместно с туроператора "Одисея Ин" и платформа "Прозрачни планини" с подкрепата на Френски културен институт.

В полудневния лекционно-дискусионен форум ще бъдат разгледани световните тенденции в приключенския туризъм, развитие на гостоприемство в хижите, къмпингите в "Натура 2000", ограничаване или сгъстяване на лифтовите съоръжения в ски-зоните, както и разширяване или прекрояване на защитените територии.

Вход СВОБОДЕН
Повече информация
Заявете своето участие

Местата са ограничени.

Гледайте събитието на живо.


П Р О Г Р А М А
8:30 – 9:00 Регистрация
9:00 – 9:30 Откриване
- Любомир Попйорданов, председател на Българска асоциация за алтернативен туризъм
- Ирена Георгиева, заместник-министър, Министерство на туризма
- Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите
- Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата
9:25 – 10:00 Панел 1–Поглед към опита по света
- „Френският опит : поне две добри причини да се развива устойчив туризъм в планинските райони на България“ - Stephane Robert (експерт устойчиво развитие и биоземеделие към Министъра наземеделието и храните)
- „Трендове всветовния приключенски туризъм, следващи стъпки пред България” -Гергана Николова (Adventure Travel and Trade Assocition (ATTA)
- “Завръщанекъмавтентичнотокъмпиране, къмпингисредприродата в местаНатура 2000“ - Axel Pennin (управител, Huttopia & Cie, Франция)
10:00 – 10:30 Панел 2 - Туризъм в защитени територии(ЗТ)
- „Природните паркове и концепцията за устойчив туризъм - опитът във Врачанския Балкан" - Николай Ненчев (директор ДПП „Врачански Балкан“)
- „Предизвикателства пред зимния туризъм в България и промените в климата”- Андрей Ралев (Прозрачни планини) и Георги Стефанов (експерт в Световен фонд за дива природа – WWF)
- „За границатамежду опазване местообитанията на дивите животни и развитие на екотуризъм“ -Елена Цингарска (координатор природозащитен център „Влахи“, експерт в Сдружение за дива природа „Балкани“)
10:30 – 11:00 Панел 3 - Туристическият бизнес в планините и ЗТ на България
- „Предизвикателства и възможности пред планинския туризъм в България“ - Любомир Попйорданов (собственик на туроператор „Одисея – ин“)
- „Какъв туризъм в защитените територии?“ - Васил Тодев (основател на Сдружение „Байкария“)
- “Екотуризъм в защитените територии - проблеми и перспективи” -Николай Дилчев (собственик на туроператор „Пандион Уайлд Турс“)
11:00 - 11:20 Кафе пауза
11:20 – 12:30 Дискусии по групи
12:30 – 12:50 Представяне на резултатите от дискусиите
12:50 – Заключителни думи на Л.Попйорданов
Поздравление от представител на Френския културен институт
12:50 – „Вила Юстина - изба в подножието на Родопите“ и чаша вино

Повече информация за Форум ПЛАНИНИ‘2015 и регистрация за участие

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2673 посещения

OFF

Последно качено » Новини