Календар

БДЗП представя мобилните приложения SmartBirs и SmartBirds Pro пред учени, медии и институции

БДЗП представя мобилните приложения SmartBirs и SmartBirds Pro пред учени, медии и институции Безплатното приложение за смарфони и таблети SmartBirds, което бе номинирано от World Summit Award Mobile за най-добро приложение в световен мащаб в категорията Околна среда за 2014 г. и определено от технологичното списание HiComm като едно от най-интересните мобилни приложения у нас, бе представено с обновената си версия от авторите му от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Българското дружество за защита на птиците представи двете мобилни приложения SmartBirds и Smartbirds Pro пред учени, представители на институции, други неправителствени организации и медии.

SmartBirds e първото в България и едно от малкото в света приложения за смартфони и други мобилни устройства за определяне на птиците и е подходящо, както за специалисти с богат опит в определянето на птиците, така и за начинаещи „бърдуочъри“. Платформата съчетава определител за птици, електронен дневник за наблюдения и информация за Натура 2000 места, като представя всички 269 птици, гнездящи в България.

Новата професионална версия SmartBirds Pro може да се ползва, както от полеви биолози, така и от по-напреднали природолюбители. Платформата представлява електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на видовете птици, земноводни, влечуги и бозайници в България. Удобно е за използване, както за единични наблюдения, така и за провеждането на мониторинг. Събраната информация може лесно да бъде споделяна с приятели чрез електронна поща или изпращана към базата данни на БДЗП.

И двете приложения са безплатни и могат да бъдат изтеглени от Google Play.

Сред поканените на събитието са представители на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Националния природонаучен музей, Българската академия на науките, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Природен парк Витоша, други неправителствени организации и медии.
Приложението SmartBirds Pro e създадено от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите“, финансиран по програма „Мтел еко грант”. Основната цел на проекта е създаване на модел за модерна природозащита, основана на науката на гражданите (citizen science), използваща средствата на съвременните комуникации, социални мрежи и технологии. Целта на приложението е да улесни хората, които се занимават професионално със събиране на биологична информация, както и природолюбителите, при техните срещи с дивата природа.

Мтел еко грант е ежегодна дарителска програма, която финансира безвъзмездно малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Тя се провежда, за да спомогне за опазването на околната среда и запазване биоразнообразието в българската природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1862 посещения

OFF

Последно качено » Новини