Календар

Експерти изследват състоянието на емблематични вековни дървета

Експерти изследват състоянието на емблематични вековни дърветаНа 9 и 10 декември 2014 г., съответно в Сливен и София, ще се проведат експертни дейности с цел диагностика и оценка на състоянието на вековни дървета. Освен обследването, което ще се извърши с арботом и резистограф – уреди, позволяващи много добра оценка на развитието и състоянието на дърветата (вкл. наличие на кухини и гнилостни процеси в ствола им), се предвиждат и лекции на водещи специалисти в областта.

На 10 декември, от 11 ч. в парк „Славейковите дъбове” в кв. Лозенец в София , ще бъде направено обследване на екземпляри от групата на над 20-те вековни летни дъба, които са се намирали в градината до дома на българския поет Петко Славейков и край които са се събирали участниците в кръга „Мисъл“. Обследването ще бъде извършено под ръководството на д-р Франк Рин, основател на немската компания „Rinntech“ - световен лидер в разработването на иновативни уреди и софтуер за диагностика на дървета. За целта ще се използва специализирана техника, която ще
позволи както определяне на възрастта, така и преглед на състоянието на дърветата за идентифициране на евентуални проблеми по тях и изготвяне на препоръки за последващи оздравителни действия. По-късно през деня, от 15.30 ч. в зала 4 на Лесотехнически университет, д-р Рин ще изнесе и лекция на тема „Съвременна диагностика на вековни дървета”.

Експертният оглед ще бъде извършен от д-р Франк Рин, гл.ас. Евгени Цавков - дендролог от Лесотехнически университет в София, Максим Янев от „Дендро протект“ и Рашид Рашид от „Фортис Фасилити“.

Аналогични дейности ще бъдат проведени предишния ден и в гр. Сливен - за вековния бряст в центъра на града, който бе избран за Европейско дърво на 2014 г.

Предстоящите обследвания са пилотни и ще покажат какво е необходимо да се полага като внимание и грижа за качествена оценка на състоянието на значими биологични видове, попадащи под защитата на Закона за биологичното разнообразие. За съжаление, в страната ни подобна практика няма, въпреки задълженията, заложени в закона. Собствениците на защитените екземпляри в повечето случаи са държавни институции (общини, паркови администрации и др.), които не разполагат с целево предоставени им или осигурени от самите тях средства за текущ мониторинг и профилактика на дърветата, поради бюджетни ограничения. Липсата на специализирана техника и обучени специалисти в страната, които да работят с нея, е друг основен проблем в ресурсно отношение. Затова тези събития целят не да привлекат епизодично вниманието на отговорните институции и стопани на вековни дървета, а да акцентират върху проблема и необходимостта от текуща, системна грижа и мониторинг, и да стимулират действия в тази посока.

До момента няма взети мерки и не е извършван анализ на състоянието на Славейковите дъбове с подобна апаратура. Събитията са отворени за всички, които имат професионален или любителски интерес по темата, а програмата може да бъде намерена на сайта, посветен на вековните дървета - http://vekovnite.org/.

Обследването на Славейковите дъбове е заключителна дейност по проекта „Вековните дървета във вековния град 2.0”, изпълняван от фондация „ЕкоОбщност” в партньорство със сдружение „Див рошков” и фондация „Пясъчен часовник”, с подкрепата на Мтел еко грант и съфинансиране от Европейската комисия. Целта на инициативата е да насочи вниманието на
обществото към вековните дървета, ценни за биоразнообразието и историческата памет на столицата, и с нея се приканват гражданите и гостите на града да се запознаят с исторически факти от миналото на България и известни личности, свързани с конкретни вековни дървета в София.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2225 посещения

OFF

Последно качено » Новини