Календар

BirdLife Европа: Използването на дървесина за биоенергия няма да доведе до намаляване на парниковите емисии до 2030 г.

BirdLife Европа: Използването на дървесина за биоенергия няма да доведе до намаляване на парниковите емисии до 2030 г. Търсенето на биомаса за производството на енергия в Европа има вероятност да надхвърли обема дървесина и количеството земя за отглеждане на „енергийни култури“, които са налични в рамките на ЕС. Това показват две проучвания, изготвени по поръчка на Европейското бюро за околна среда, Birdlife Европа и „Transport & Environment“.

Едното от тях е на Международния институт за стратегии за устойчивост (IINAS), Европейския институт за горите и Joanneum Research. То прогнозира, че планирано търсене на дървесна биомаса има вероятност да надмине обема, който може да бъде добит по устойчив начин от европейските гори. Действащите политики ще доведат до значителен натиск върху Европейските и световни гори ако не започнат пълноценно да се оползотворяват дървесните отпадъци от добива и промишлеността в горското и селското стопанство, нещо което е малко вероятно да се случи без допълнителни стимули.

Другото проучване - на Института за европейска политика в областта на околната среда (IEEP) заключава, че размерът на земята за отглеждане на „енергийни култури“, без да се пренасочва производството на храна и да се разрушават ценни местообитания, е само около 1,3 милиона хектара. В същото време Европейската комисия предвижда към 2030 г. да има търсене на „енергийни култури“, които биха изисквали пет пъти повече площ. Според доклада, размерът на земята, която може да бъде безопасно „заделена“ за осигуряване на биогорива за транспортния сектор, може да задоволи само един процент от прогнозираните нужди.

Проучванията показват още, че без въвеждане на нови предпазни мерки в политиката за възобновими енергийни източници, ползите от боенергията за смекчаване на климатичните промени ще са много спорни. Ако не се ограничи използването на дървесна биомаса за енергия, бъдещите парникови емисии в резултат на изсичането на горите ще бъдат същите като спестените годишни емисии на ЕС между 2005 и 2012 г. С настоящите предпоставки, използването на дървесна биомаса ще помогне за намаляване на емисиите след не по-малко от 100 години.

Някои изследвания показват, че някои биогорива всъщност може да имат по-голям въглероден отпечатък от традиционните горива. Това се случва, когато в сметката се включи и въздействието на т. нар. непряка промяна в земеползването. То включва изсичане на гори за промяна на предназначението на земята с цел засаждане на „енергийни култури“.

‚Изключително обезпокоителен е фактът, че борбата с климатичните промени се води с решения, които на практика изострят проблема.‘ споделя Сини Ерея, експерт по биоенергия към BirdLife Europe и Европейското бюро за околна среда.

Трите организации, поръчали проучванията се надяват че проучванията ще накарат тези които смятат биомасата за евтин и лесен начин за постигане на целите на ЕС за борба с климатичните промени да премислят тази възможност.

Двете проучвания може да бъдат изтеглени от този адрес: http://bspb.org/bg/news/BirdLife-Europe-Izpolzvaneto-na-durvesina-za-bioenergia-ne-vodi-do-namaliavane-na-parnikovite-emisii.html

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2260 посещения

OFF

Последно качено » Новини