Календар

В помощ на къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина”

В помощ на къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина”През месец февруари екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успя да извърши редица ремонтни дейности, свързани с подобряване условията за загнездване на световно застрашения къдроглав пеликан на територията на Природен парк „Персина“.

След възстановяването на водния режим на блатата на най-големия наш Дунавски остров - Персин, пеликаните все по-често се задържат в района, с численост до 250 индивида. Този факт провокира изграждането на три наколни дървени платформи, чиято цел е привличането към загнездване на този величествен вид. През 2013 г. платформите успешно се използваха от група 50 неразмножаващи се птици като място за пренощуване и почивка.
С цел тези дървени конструкции да бъдат достатъчно атрактивни за пеликаните в началото на размножителния период на птиците, доброволците на БДЗП покриха с тръстикови снопи трите платформи в ПР „Персински блата“ и укрепиха най-старата от тях, изградена в края на 2010 г. Радостен е фактът, че последните няколко седмици река Дунав покачва своето ниво и във влажната зона навлиза вода, което е от изключително значение за крайния успех – ново гнездово находище в България на световно застрашения къдроглав пеликан.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2279 посещения

OFF

Последно качено » Новини