Календар

Къдроглав пеликан загина в жиците на електрическата мрежа

Къдроглав пеликан загина в жиците на електрическата мрежаКъдроглав пеликан загина в необезопасени жици край езерата на Бургас. Къдроглавият пеликан е световно застрашен вид и днес се полагат много усилия и се прилагат разнообразни мерки за неговото опазване в света.

Приятел на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стана свидетел как край Константиново птицата се подпалва в полет при приближаване към жиците на електрическата мрежа и лесно локализира мястото, на което пада трупът на къдроглавия пеликан. При направената проверка загиналата птица е открита лесно. Огледът показва, че по трупа са ясно видими раните получени следствие на токовия удар, като на няколко места от тялото на пеликана липсват пера и има открита мускулатура.
Токовите удари причиняват сериозни поражения върху тялото на птиците и предизвикват бърза или бавна смърт. Подобни инциденти често водят до аварии в електропреносната мрежа, в резултат на които спира токът у дома или в офиса. Това изисква своевременна намеса за отстраняване на щетите и оскъпяване на услугата предлагана и доставяна от електроразпределителните дружества.
Този случай е показателен, че заплахата от потенциално опасната електропреносна мрежа все още съществува по прелетния път Виа Понтика, въпреки полаганите усилия и взетите мерки през последните две години.
В района на бургаските езера за две години бяха изолирани 60 рискови електрически стълба и монтирани 796 дивертора на потенциално опасни електропроводи. Тези устройства бяха закупени и поставени по проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван към програма LIFE+ от Българско дружество за защита на птиците в сътрудничество с ЕВН и Електроенергииния системен оператор (ЕСО) и показаха своята ефективност.
Повече от половин година БДЗП прави проверки на ефективността на изолациите и диверторите, като мониторингът доказа тяхната полезност. Смело може да се твърди, че обезопасената електрическа инфраструктура спасява едрите птици, като пеликани, щъркели и гъски.
За намаляването и дори за пълното елиминиране на тази заплаха БДЗП ще продължи да работи в партньорство с електроразпределителното дружество ЕВН и с ЕСО.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2336 посещения

OFF

Последно качено » Новини